Photos

Photographer's Note

Ubeydullah-ı Ahrar hazretlerinin türbesi yanındaki caminin tavan işleme detayı. 15. yy'ın başlarından kalan eser, Türkiye'den çok sayıda misafir ağırlamaktadır.
Ubeydullah-ı Ahrar: 1403 (H.806)’da Taşkent’te doğdu. 1490 (H.895) senesinde Semerkant’ta vefât etti. Nakşibendi tarikatının önemli büyüklerindendir. İstanbul'un fethinde büyük katkısı olmuş, talebelerini göndermiştir.

Ubayd-i-Ahrar ceiling of the mosque next to the tomb of Hadrat processing details. 15th the remaining work in the beginning of the century, welcomes numerous guests from Turkey.
Ubayd-i-Ahrar: 1403 (H.806), was born in Tashkent. 1490 (H.895), he died in Samarkand. Important leader of the Naqshbandi order. Has been a great contribution to the conquest of Istanbul, sent own students.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1278
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Alptekin Cevherli (acevherli) Silver Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 43 W: 3 N: 52] (374)
View More Pictures
explore TREKEARTH