Photos

Photographer's Note

As with many customs around Christmas, the origins of the Advent wreath are somewhat debated. Some say that Christians simply adapted an even earlier custom from pre-Christian Germanic tribes. According to this theory, these people tried to break the darkness of winter with candles and invoke the sun god to return with the warmth and light of spring. In addition, the evergreen wreath would remind them that there is still life and the circle of time would again come back to spring. According to this viewpoint, Christians later placed new and Biblical meaning to the old customs. Now the candles pointed to Jesus, the Light of the world (John 3:17-21). The evergreen wreath now reminded believers that their Savior God grants new and everlasting life in Jesus. The wreath was also a symbol of victory, for a garland wreath was often placed on victors in contests or conquests. So naturally, a Christian could think of the crown of life that Jesus has won for his followers. The four candles in an Advent wreath would then emphasize the four week period of penitence and preparation during Advent, as Christians eagerly await the coming of the Light of the world to bring new life and hope.

On the first Sunday of Advent, the first purple candle is lit. This candle is typically called the "Prophecy Candle" in remembrance of the prophets, primarily Isaiah, who foretold the birth of Christ. This candle represents hope or expectation in anticipation of the coming Messiah. On the second Sunday of Advent, the second purple candle is lit. This candle typically represents love. Some traditions call this the "Bethlehem Candle," symbolizing Christ's manger. On the third Sunday of Advent the pink, or rose-colored candle is lit. This pink candle is customarily called the "Shepherds’ Candle" and it represents joy. The fourth and last purple candle, oftentimes called the "Angels' Candle," represents peace and is lit on the fourth Sunday of Advent. On Christmas Eve, the white center candle is traditionally lit. This candle is called the "Christ Candle" and represents the life of Christ that has come into the world. The color white represents purity. Christ is the sinless, spotless, pure Savior. It also reminds those who receive Christ as Savior that they are washed of their sins and made whiter than snow.

This was taken at Bethel Evangelical Presbyterian Church at the conclusion of 1st Sunday of Advent Service.


Geliş Çelengi

Noel etrafında birçok töre gibi, Geliş çelenginin kökenleri biraz tartışmalıdır. Bazıları Hıristiyanların, sadece Hıristiyanlık öncesi Germen kabilelerinden bir daha önceki töreyi adapte ettiklerini söylüyorlar. Bu teoriye göre , bu insanlar mumlar ile kışın karanlığını kırmak ve baharın sıcaklık ve ışık ile dönmesi için güneş tanrısını çağırmaya çalışıyorlardı. Buna ek olarak, hep yeşil kalan çelenk onlara yaşamın hala var olduğunu ve zaman dairesinin tekrar baharda geleceğini hatırlatırdı. Bu bakış açısına göre, Hıristiyanlar daha sonra eski töreye yeni ve İncilsel anlam yerleştirdiler. Şimdi, mumlar İsa'ya, dünyanın Işığı’na işaret ediyordu (Yuhanna 3:17-21 ). Yaprak dökmeyen çelenk müminlere artık Kurtarıcı Tanrı'nın, İsa'da yeni ve sonsuz bir hayat verdiğini hatırlatır oldu. Genellikle yarışmalarda veya fetihlerde ​​galiplere bir çelenk yerleştirildi için çelenk, aynı zamanda zaferin bir simgesi oldu. Bu yüzden doğal olarak, bir Hıristiyan İsa’nın takipçileri için kazandığı yaşamın taçı olarak düşünebilirlerdi. Geliş çelengindeki dört mum, Hıristiyanların hevesle dünyanın Işığının yeni bir hayat ve umut getirmesini beklerken Geliş sırasında pişmanlık ve hazırlıklı dört haftalık bir süreyi vurgular.

Geliş’in ilk Pazar günü, ilk mor mum yakılır. Bu muma genellikle İsa'nın doğumunu önceden haber veren peygamberlerin, öncelikle İşaya’nın, anısına “Kehanet Mumu" denir. Bu mum gelecek olan Mesih’in beklentisiyle umut ya da beklemeyi temsil eder. Geliş’in ikinci Pazar günü, ikinci mor mum yakılır. Bu mum genellikle sevgiyi temsil eder. Bazı geleneklerde Mesih'in yulağını simgeleyen “Bethlehem Mumu" derler. Geliş’in üçüncü Pazarı, pembe ya da gül renkli mum yakılır. Bu pembe muma geleneksel olarak "Çobanların Mumu" denilir ve sevinci temsil eder. Çoğunlukla "Meleklerin Mumu“ denilen dördüncü ve son mor mum barışı temsil eder ve Geliş’in dördüncü Pazar günü yakılır. Noel arifesinde, geleneksel olarak beyaz merkez mum yakılır. Bu muma "Mesih Mumu" denilir ve dünyaya gelen İsa'nın ömrünü temsil etmektedir. Beyaz renk saflığı temsil eder. İsa günahsız, lekesiz, saf Kurtarıcıdır. Ayrıca, Kurtarıcı olarak Mesih'i kabul edenlere günahlarından yıkanmış ve kardan daha beyaz yapılmış olduklarını hatırlatır.

Bu Bethel İncilsel Prezbiteryen Kilisesi’nde Geliş’in 1. Pazarı Ayini bitiminde alındı.

kato, jhm, mirosu has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 941
Points: 14
Discussions
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4483 W: 177 N: 9455] (35199)
View More Pictures
explore TREKEARTH