Photos

Photographer's Note

The Alahan Monastery (Western Church)

It is on the road of Mut-Karaman, about 20 km away from Mut and 3 km far from the main road. İt was built on a rocky side of the Taurus mountains. The building complex stretches along the side of the mountain and covers an area of 30 m x200 m’s. İts altitude is about 1200 meters. The side on which the monastery stands overlooks the deep valley of the Goksu River the ancient Calycadnus (Present name is Mut).(WS)

Alahan is a late Roman ecclesiastical complex built on a series of terraces towards the top of a mountain. From the west, the complex is composed of a cave church (WS), a basilica (Western Church), a baptistery (WS), a small necropolis (WS), and another basilica (Eastern Church). All of these buildings were linked together by a colonnaded walkway (WS). At the eastern end of the terrace beyond the east church there is a small bath-house with water supplied from a spring. Much of the stone used in the construction was quarried from the site itself, and several areas of the rock-shelf still show quarry marks. Water was supplied to the site from a channel running along the top of the terrace. Although the site has traditionally been described as a monastery, it has recently been argued that it was instead a pilgrimage centre.

The main period of construction was in the late fifth to early sixth centuries A.D. around 440-442, though the western church was heavily rebuilt in the medieval period. The first known visit to Alahan was by Evliya Celebi in the seventeenth century. Alahan was excavated between 1961 and 1973 by Michael Gough, director of the BIAA. No ancient name is known for the site.

Alahan Monastery is very important because of its historical and institutional value. It shows the architecture of the fifth century. AD. A great stone carving method had been used In the decoration of the churches. The first church had been divided in 3 parts by two series of corinth columns. The main door’s bow and columns which gives a passage from the nartex to the main structure is designed with relieves. There are many symbols; the fish and grape symbols, different kinds of figures and other designs and it has also the designs of St Paul and St Pierre.

Alahan Manastırı (Batı Kilisesi)


Mut-Karaman yolunun 20. km'sindedir. Anayoldan 3 km'lik bir yolla ulaşılır. Orta Toroslar'da yaklaşık 1200 m. yükseklikte ve Göksu Vadisi'ne bakan dik bir yamaca oturtulmuştur. Kompleks 30m x200 m lik bir alanı kapsamaktadır. Manastır, Göksu vadisi ve Calycadnus antik kentine (Şimdiki adıyla Mut) tepeden bakmaktadır.(WS)


Bir dağ zirvesine yakın konumlanmış teraslar üzerine inşa edilmiş olan Alahan geç Roma dönemine ait dini bir komplekstir. Kompleks batı tarafından itibaren sırasıyla bir mağara kilisesi (WS), bir bazilika (Batı Kilisesi), bir vaftizhane (WS), küçük bir mezarlık (WS) ve diğer bir bazilikadan (Doğu Kilisesi) meydana gelmiştir. Tüm bu yapılar sütunlu bir yürüme yolu ile birbirine bağlanmıştır (WS). Terasın doğu ucunda bulunan Batı Kilisesi’nin arkasında suyu bir kaynak tarafından sağlanan küçük bir hamam yapısı vardır. Kompleksin yapımında kullanılan ve pek çok arazinin içinden kesilerek çıkarılmış olan taşların kesim izleri kaya yüzeylerinin pek çok noktasında günümüzde dahi görülebilir. Su, kompleksin bulunduğu alana terasın üzerinde yer alan ve teras boyunca devam eden bir kanal vasıtası ile getirilmiştir.

Bu yapı grubu genellikle bir manastır olarak tanımlanmış olsa da, yakın bir zamanda kompleksin bir hac merkezi olarak kullanılmış olması da gündeme getirilmiştir. Ana yapım evresi geç beşinci yüzyıl ile erken altıncı yüzyıl arasında M.S. 440-442 arasında yapılmış olmakla beraber Batı Kilisesi, Ortaçağ’da büyük ölçüde yeniden inşa edilmiştir. Alahan’a ilk bilinen ziyareti Evliya Çelebi tarafından geç on yedinci yüzyılda yapılmıştır. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Michael Gough 1961 ve 1973 yılları arasında Alahan’da arkeolojik kazı çalışması yapmıştır. Alahan’ın daha eski bir ismi bilinmemektedir.

Alahan Manastırı, tarihi ve geleneksel değerleri nedeniyle oldukça önemlidir. M.S. beşinci yüzyıl mimarisini yansıtır. Kiliselerin süslenmesinde usta bir taş oymacılığı gösterilmiştir. İlk kilise korint başlıklı iki dizi sütunla üç nefe ayrılmıştır. Narteksten ana mekana geçit veren kapının atkı ve yan dikmeleri kabartmalarla süslüdür. St.Paul, St.Pierre figürlerinden başka, bir çelengi taşıyan altışar kanatlı Cebrail ve Mikail'in, simgesel yaratıkları ezişi, kükreyen aslan, kartal ve öküz sembolleri, İncil yazarlarının tasvirleri, üzüm salkımları, asma yaprakları ve balık motifleri zengin bir şekilde tasvir edilmiştir.

TGULUMSER, ysabaner has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 2850
Points: 10
Discussions
  • None
Additional Photos by Seref Halicioglu (WepWaWet) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 355 W: 5 N: 629] (3798)
View More Pictures
explore TREKEARTH