Photos

Photographer's Note

Fresh Simit!
Istanbul Trip, Day 3, Scene 14

We have finally reached the edge of Taksim Square. The building to our left behind the street vendor is The Institut Français of Istanbul whose aims include the teaching of the French language, educational and academic cooperation. Istiklal Avenue which we have traversed is visible to the left of Institut Français. The building on the right whose roof is visible above the umbrella is Surp Hovhan Vosgeperan Armenian Catholic Church.

In the foreground is a simit vendor's cart illuminated brightly with LEDs. Simit is a circular bread, typically encrusted with sesame seeds or the less usual poppy or sunflower, common in Greece, Turkey, Serbia, Bulgaria, Macedonia and other parts of the Balkans, and across the Middle East from Egypt to Lebanon and beyond. Simit's size, crunch, chewiness, and other characteristics vary slightly by region. In the city of İzmir, simit is known as "gevrek," although it is very similar to the Istanbul variety. Simits in Ankara, which is the capital of Turkey, are smaller and crisper than those of other cities. Simits in Turkey are made with molasses.

Simit has a long history in Istanbul. Archival sources show that the simit has been produced in Istanbul since 1525. Based on Üsküdar court records (Şer’iyye Sicili) dated 1593, the weight and price of simit was standardized for the first time. Simit and its variants became a widespread bread-type all around the Ottoman Empire in the ensuing centuries.İstanbul Seyahati, Gün 3, Sahne 14

Biz nihayet Taksim Meydanı'nın kenarına ulaştık. Sokak satıcısının arkasında bizim solumuzdaki bina, amaçları arasında Fransızca dil öğretimi, eğitim ve akademik işbirliğini içeren Institut Français İstanbuldur. İçinden geçtiğimiz İstiklal Caddesi Institut Français’in solunda görünür. Çatısı şemsiyenin üzerinden görülen sağdaki bina Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesidir.

Ön planda LED ile aydınlatılmış bir simit satıcısının arabası var. Simit, Yunanistan, Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya ve Balkanların diğer bölgelerine ve Orta Doğu'da Mısır'dan Lübnan'a ve ötesine ortak tipik susam ya da daha az olağan haşhaş ya da ayçiçeği ile kaplı yuvarlak bir ekmektir. Simitin büyüklüğü, çıtırdaklığı, çiğnenebilirliği ve diğer özellikleri bölgeye göre biraz değişebilir. İstanbullu çeşidine çok benzer olmasına rağmen İzmir kentinde simit “gevrek" olarak bilinir. Türkiye'nin başkenti Ankara'daki simitler diğer şehirlere göre daha küçük ve daha gevrektirler. Türkiye'de simit melas ile yapılır.

Simidin İstanbul'da uzun bir geçmişi vardır. Arşiv kaynakları simidin 1525 yılından bu yana İstanbul'da üretildiğini göstermektedir. 1593 tarihli Üsküdar mahkeme kayıtlarına (Şer'iyye Sicili) dayanarak, simidin ağırlığı ve fiyatı ilk defa standardize edilmiştir. Simit ve türevleri geçen yüzyıllarda tüm Osmanlı İmparatorluğu çapında yaygın bir ekmek türü oldu.

arnie, pajaran, ChrisJ, nikkitta has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 913
Points: 20
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4594 W: 187 N: 9694] (36031)
View More Pictures
explore TREKEARTH