Photos

Photographer's Note

Today is the 90th anniversary of the Republic of Turkey. Reaching into my vaults, I found a 1984 photo of the entrance to the TGNA (Turkish Grand National Assembly) building. Here is what I gleaned from the English and Turkish versions of Wikipedia (surprisingly they do not convey the same information):

The building which first housed the Parliament was converted from the Ankara headquarters of the Committee of Union and Progress, the political party that overthrew Sultan Abdulhamid II in 1909 in an effort to bring democracy to the Ottoman Empire. It is now used as the locale of the Museum of the War of Independence. The second building which housed the Parliament has also been converted to the Museum of the Republic. The Grand National Assembly is now housed in a modern and imposing building in the Bakanlıklar neighborhood of Ankara.

The architect of the third Parliament building is the Austrian architect Prof. Clemens Holzmeister (1886-1983). It was decided by the Parliament on January 11, 1937 to organize a competition for the construction of a new parliament building that "bears a monumental value, is in accordance with the permanency of the Republic of Turkey and the architectural characteristics of the twentieth century." In the competition that 14 projects participated, the jury awarded first prize to three projects. Among the first was Prof. Hozmeister who was the architect of many other important state buildings in Ankara. For the construction, it was decided on Clemens Holzmeister’s project which had also won Atatürk’s admiration. The construction of the building started on October 26 , 1939 with a grand ceremony. The outbreak of the Second World War led to financial problems for the construction of the building and its construction was suspended during certain periods. Construction was accelerated again after 1957, and the building was inaugurated in January 1961. The new Parliament was established on a total area of ​​475,521 square meters. The main building covered 19,372 square meters. As functional interior space the total area was 56,775 square meters. The front façade of the five-storey building is 248 meters wide.

Parliament building has a serious architectural expression which keeps strength and durability at the forefront and can represent the power and permanency of the Republic of Turkey. In terms of size, it is one of the world's largest parliament buildings.


TBMM Girişi

Bugün Türkiye Cumhuriyeti 90. yıldönümüdür. Benim mahzenimin içinden, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) binası girişinin bir 1984 yılı fotoğrafını buldum. İşte Wikipedia'nın Türkçe ve İngilizce versiyonlarından alıntılarım (şaşırtıcı ama ikisi aynı bilgiyi aktarmıyor):

TBMM’ye ilk ev sahipliği bina, Osmanlı İmparatorluğu'na demokrasi getirmek çabası ile 1909 yılında Sultan Abdülhamid II’yi deviren İttihat ve Terakki Komitesi siyasi partisinin Ankara merkezinden dönüştürülmüştü. Şimdi Kurtuluş Savaşı Müzesi binası olarak kullanılır. Parlamentoya ev sahipliği yapan ikinci bina da Cumhuriyet Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Büyük Millet Meclisi şimdi Ankara'nın Bakanlıklar semtinde modern ve görkemli bir binada yer almaktadır.

TBMM'nin üçüncü meclis binasının mimarı Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzmeister'dir (1886-1983). 11 Ocak 1937'de TBMM tarafından "anıtsal bir değer taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığına ve yirminci yüzyılın mimari karakteristiklerine uygun" yeni bir meclis binasının yapımı için bir yarışma düzenlenmesine karar verildi. 14 projenin katıldığı yarışmada jüri üç projeyi birincilik ödülüne layık gördü. Birincilerin arasında Ankara'da başka birçok önemli devlet yapısının da mimarı olan Prof. Hozmeister da vardı. Yapım için Atatürk'ün de beğenisini kazanan Clemens Holzmeister'in projesinde karar kılındı. Binanın yapımına 26 Ekim 1939'da, görkemli bir törenle başlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi binanın yapımı için finansal sıkıntılar yaşanmasına neden oldu ve inşaatına belli dönemlerde ara verildi. 1957 yılından sonra inşaata tekrar hız verildi ve bina Ocak 1961'de kullanılmaya başlandı. Yeni Meclis toplamında 475,521 metre karelik bir arazi üzerine kuruldu. Ana bina 19.372 metre kareyi kaplıyordu. Fonksiyonel iç mekân olarak toplam alan 56,775 metre kareydi. Beş katlı binanın ön cephesi 248 metredir.

TBMM binası, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve kalıcılığını da temsil edebilecek şekilde, ciddi, kalıcı ve sağlamlığın ön planda tutulduğu mimari bir dışavuruma sahiptir. Büyüklüğü açısından, dünyanın en büyük parlemento yapılarından biridir.

mirosu, kato, pajaran, krzychu30, ikeharel, ikeharel, rychem, resat1972, ourania has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1462
Points: 20
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4585 W: 185 N: 9675] (35969)
View More Pictures
explore TREKEARTH