Photos

Photographer's Note


Istanbul Trip, Day 7, Scene 9

This was taken from the ferry back to Besiktas. Here, we see four of Üsküdar's numerous mosques:

Selman Agha Mosque: Its brick-colored minaret is visible behind the docked ferry. It was commissioned by the Darüssaade Agha of Beyazıt II. Darüssaade Agha (Kızlar Agha, or Harem Agha) was the neutered male slave responsible for the harem in the Ottoman court. Darüssaade Agha was the third highest in the protocol, after the Sultan himself and his Grand Vizier. The mosque was completed in November 1506. Selman Agha's tomb is next to the mosque. According to the tombstone, he was executed by the order of Beyazıt II in 1508.

Şakirin Mosque: It can be seen on top of the hill, directly above Selman Agha Mosque. The building is located at one of the entrances of Karacaahmet Cemetery. It was built by the Semiha Şakir Foundation in memory of İbrahim Şakir and Semiha Şakir and opened on 7 May 2009. According to newspaper reports, it is one of the most modern mosques in Turkey.

Yeni Valide Mosque: It was built between 1708 and 1710 on the Iskele (Pier) road by Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan, mother of Sultan Ahmed III. Râbi'a Gülnûş was born in the town of Rethymno, Crete in 1642, when the island was under Venetian rule; she was originally named Evmania Voria and she was an ethnic Greek. She was captured as a very young girl when the Ottomans conquered Rethymno about 1646, she was taken as slave and was sent to Constantinople. She was given a thoroughly Turkish and Muslim education in the harem department of Topkapı Palace and soon attracted the attention of the Sultan, Mehmet IV. They had two sons both of whom became the future Sultans, Mustafa II (born 1664; died 1703) and Ahmet III (born 1673; died 1736). For 20 years, she was the influential Valide Sultan (equivalent to Queen Mother). She died on 1715 in Edirne during the reign of her son Ahmed III just before the start of the era of prosperity and peace called the Tulip (Lâle) Era by the Turkish historians. She is buried at a tomb that is open to sky, near the mosque.

Gülfem Hatun Mosque: Gülfem Hatun (b. 1497 d. 1561 or 62) was the second wife of Suleiman the Magnificent and the mother of Şehzade Murad. There were a madrassa, tomb and Ottoman elementary school next to Gülfem Hatun Mosque. This complex burnt out by a fire in 1850 with the whole neighborhood. Nine years after this fire the mosque and Ottoman elementary school were restored by the public in 1859 - 1868.


Allağasmaladık Üsküdar
İstanbul Seyahati, Gün 7, Sahne 9

Bu Beşiktaş'a geri dönerken feribottan alınmıştır. Burada, Üsküdar’ın sayısız camilerinden dördünü görüyoruz:

Selman Ağa Camii: Tuğla renkli minaresi iskeledeki vapurun arkasında görünür. Bu II. Beyazıt’ın Darüssaade Ağası tarafından yaptırılmıştır. Darüssaade Ağası (Kızlar Ağası, ya da Harem Ağası) Osmanlı sarayında haremden sorumlu kısırlaştırılmış erkek köle idi. Darüssaade Ağa padişah ve onun sadrazamından sonra protokolde en yüksek üçüncü idi. Cami Kasım 1506’da tamamlanmıştır. Selman Ağa'nın mezarı caminin yanındadır. Mezar taşına göre, 1508 yılında II. Beyazıt emriyle idam edildi.

Şakirin Camii: Selman Ağa Camii’nin hemen yukarısında, tepenin üzerinde görülebilir. Bina Karacaahmet Mezarlığı'nın giriş kapılarından birinde yer almaktadır. İbrahim Şakir ve Semiha Şakir anısına Semiha Şakir Vakfı tarafından yaptırılmış ve 7 Mayıs 2009 tarihinde açılmıştır. Gazetelerin haberine göre, Türkiye'nin en modern camilerinden biridir.

Yeni Valide Cami: Emetullah Rabi'a Gülnûş Sultan, Sultan III. Ahmed’in annesi tarafından İskele yolunda 1708 ve 1710 yılları arasında inşa edilmiştir. Rabi'a Gülnûş, Girit Venedik egemenliği altında iken 1642 yılında adanın Resmo kasabasında doğdu; o aslında Evmania Voria adında bir Rum idi. O Osmanlıların 1646 civarında Resmo’yu ele geçirildiğinde çok genç bir kız olarak köle olarak alındı ​​ve İstanbul'a gönderildi. Topkapı Sarayı'nın harem bölümünde iyice Türk ve Müslüman eğitim verildi ve çabucak Sultan IV. Mehmet’in dikkatini çekti. ( ; öldü doğumlu ) , Her biri de gelecek sultan olacak iki oğulları, Mustafa II (1664 doğumlu 1703 ölümlü) ve Ahmet III (1673 doğumlu 1736 ölümlü) oldu. 20 yıl , o etkili Valide Sultan idi. O tam Türk tarihçileri tarafından Lâle Devri denilen refah ve barış döneminin başlamasından önce oğlu Ahmed III döneminde Edirne'de 1715 tarihinde öldü. Camiye yakın gökyüzüne açık bir mezara gömüldü.

Gülfem Hatun Camii: Gülfem Hatun (d. 1497 ö. 1561 veya 62) Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci eşi ve Şehzade Murad’ın annesi idi. Gülfem Hatun Camii'nin yanında bir medrese, türbe ve Osmanlı ilköğretim okulu vardı. Bu kompleks bütün mahalle ile 1850 yılında bir yangında yandı. Bu yangından dokuz yıl sonra cami ve Osmanlı ilköğretim okulu 1859 - 1868 yıllarında halk tarafından restore edildi.

jcpix has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1317
Points: 10
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4567 W: 184 N: 9644] (35863)
View More Pictures
explore TREKEARTH