Photos

Photographer's Note


Istanbul Trip, Day 6, Scene 5

The ornaments on the ceilings and the walls in the interior of the Yellow Pavilion were the work of the court architect Sarkis Balyan. The Balyan family was a dynasty of famous Ottoman imperial architects. However, in historical resources, it is debated that their architectural identity may sometimes be confused with contractor or project administrator. It is difficult to define who among the family members was an "architect," "contractor" or "administrator." The Balyans were of Armenian ethnicity. For five generations in the 18th and 19th centuries, they designed and/or constructed numerous major buildings, including palaces, kiosks, mosques, churches and various public buildings, mostly in Istanbul. The Balyans used Western architectural techniques and designs while still retaining traditional Ottoman elements. The most important and largest construction built by members of the family was Dolmabahçe Palace, which is considered to be one of the world's finest palaces of the 19th century. The nine well-known members of the family served six sultans in the course of almost a century and were responsible for the westernization of the architecture of the then-capital city.

This is a glimpse from the room where we dined to the adjacent room. The WS contains a photo of the chandelier of our room.


Açık Kapılar Arkasında
İstanbul Seyahati, Gün 6, Sahne 5

Sarı Köşk’ün iç tavan ve duvarlardali süsler saray mimarı Sarkis Balyan eseriydi. Balyan ailesi, ünlü bir Osmanlı imparatorluk mimarları hanedanıydı. Ancak, tarihî kaynaklarda, onların mimari kimlikleri, bazen müteahhit veya proje yöneticisi ile karıştırılabilidiği tartışılmaktadır. Bu aile üyeleri arasında kimin "mimar," "müteahhit" veya "yönetici“ olduğunu tanımlamak zordur. Balyanlar etnik olarak Ermeniydiler. 18. ve 19. yüzyıllarda beş kuşak, çoğunlukla İstanbul'da, saray, köşk, cami, kilise ve çeşitli kamu binaları da dahil olmak üzere çok sayıda önemli binaları tasarlanmış ve/veya inşa etmiştir. Balyanlar hala geleneksel Osmanlı unsurları koruyarak Batı mimari teknikler ve tasarımları kullandılar. Aile üyeleri tarafından inşa edilenen önemli ve en büyük inşaat 19. yüzyılın dünyanın en iyi saraylarından biri olarak kabul edilen Dolmabahçe Sarayı oldu. Ailenin dokuz tanınmış üyesi neredeyse bir yüzyıl boyunca altı padişaha hizmet verdi ve zamanın başkentinin mimarisinin batılılaşmasından sorumlu idiler.

Bu, bitişik odaya yemek yediğimiz odadan bir bakış. Atölye odamızın avizesinin bir fotoğrafını içeriyor.

pajaran, papagolf21, kato, kato, fritzi007 has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1084
Points: 20
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4573 W: 184 N: 9656] (35897)
View More Pictures
explore TREKEARTH