Photos

Photographer's Note

Kuleli* the Golden Hearth

The Kuleli Military High School building, originally the Kuleli Cavalry Barracks, was designed by Ottoman Armenian architect Garabet Balyan and its construction was completed in 1843. Kuleli Military High School, on the other hand, was established on September 21, 1845, under the name of "Mekteb-i Fünun-ı İdadiye" at the Maçka Barracks, now used by the Istanbul Technical University. Due to the building's renovation project, the school completed its first year at the Tiled Kiosk (Çinili Köşk) building, which also housed the "Mızıka-i Hümayün" (Imperial Music Band) and "Zülüflü Baltacılar Ocağı" (Logistics and Communications Unit) in that period. Following the renewal of the Maçka Barracks, “Mekteb-i Fünun-ı İdadîye” started its second education year with a ceremony at the presence of Sultan Abdülmecid on October 10, 1846. “Mekteb-i Fünun-ı İdadîye” and “Deniz İdadîsi” (Naval High School) were combined and moved to the Kuleli Barracks in 1872. Afterwards, the school came to be known as the "Kuleli İdadîsi" (Kuleli Military High School).

In 2016, under the State of Emergency declared after the military coup on July 15, 2016, it was closed along with other military schools.

The workshop contains a photo with a more frontal view.

*Kuleli literally means “with towers.”
Aslen Kuleli Süvari Kışlası olan Kuleli Askeri Lisesi binası, Osmanlı Ermeni mimar Garabet Balyan tarafından tasarlandı ve 1843 yılında inşaatı tamamlandı. Kuleli Askeri Lisesi ise 21 Eylül 1845'te şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kullanılan Maçka Kışlası'nda "Mekteb-i Fünun-ı İdadiye" adıyla kuruldu. Binanın yenileme projesi nedeniyle ilk yılını o dönemde "Mızıka-ı Hümayün"u (İmparatorluk Müzik Bandı) ve "Zülüflü Baltacılar Ocağı"nı (Lojistik ve İletişim Birimi) bünyesinde barındıran Çinili Köşk binasında gerçekleştirdi. Maçka Kışlası'nın yenilenmesinin ardından “Mekteb-i Fünun-ı İdadîye”, ikinci eğitim yılına 10 Ekim 1846'da Sultan Abdülmecid'in huzurunda bir törenle başladı. “Mekteb-i Fünun-ı İdadîye” ve “Deniz İdadîsi” ”(Deniz Lisesi) birleştirildi ve 1872'de Kuleli Kışlası'na taşındı. Daha sonra okul “Kuleli İdadîsi” (Kuleli Askeri Lisesi) olarak bilinmeye başladı.

2016 yılında, 15 Temmuz 2016'daki askeri darbeden sonra ilan edilen Acil Durum kapsamında, diğer askeri okullarla birlikte kapatıldı.

Atölye, daha ön cepheli bir fotoğrafı içeriyor.


Exif Data
Camera / Image Information
Make: Canon
Model: Canon PowerShot SX60 HS
Lens: 3.8-247.0 mm
Software: Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh)
File Size: 1169 kb
Shot Information
Exposure Time: 1/320
F-Stop: f/5.6
ISO Speed Ratings: 100
Focal length: 82.76 mm (in 35mm: 457.3 mm)
Date Taken: 2016-05-30 18:50
Metering Mode: Pattern
Flash: Flash did not fire, compulsory flash mode

ikeharel, pajaran, Fis2, holmertz, jhm, snunney, danos, Cricri, ChrisJ, PaulVDV, adramad has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 719
Points: 44
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6950 W: 300 N: 14870] (55978)
View More Pictures
explore TREKEARTH