Photos

Photographer's Note

This is a slide from our 1996 visit to Turgutreis. We were visiting Mom & Dad at their summer house in Bodrum as newlyweds. Their summer house was at Bank-Ev in Ortakent and it was less of a hassle to go to Turgutreis for shopping than to Bodrum.

According to Wikipedia, Turgutreis used to be called Karatoprak until 1972. In 1972, it was renamed in honor of Turgut Reis, who was born in that village in 1485. Turgut Reis (1485 – 23 June 1565) was an Ottoman Admiral who also served as Bey* of Algiers; Beylerbey** of the Mediterranean; and first Bey, later Pasha, of Tripoli. Under his naval command the Ottoman Empire's maritime power was extended across North Africa. When Turgut was serving as pasha, he adorned and built up the city of Tripoli, making it one of the most impressive cities along the North African Coast. As with many Ottoman high ranking officials, he was a devshirme (convert from Christianity). He was an Ottoman of Greek descent, born in the sub-district called Saravalos (which must be what Turgutreis was called before it was Karatoprak) in the western tip of Bodrum peninsula.

The title for this photo is inspired, again, by the current events in Turkey. Many people have spoken in defense of the current prime minister, citing his spectacular performance vis-à-vis the Turkish economy. Sunsets are always spectacular. Then the sun sets and darkness prevails.

*In historical accounts, many Turkish, other Turkic and Persian leaders are titled Bey, Beg, Bek, Bai, Bay, Baj, Baig or Beigh. They are all the same word with the simple meaning of "lord". The regions or provinces where beys ruled or which they administered were called beylik, roughly meaning "emirate" or "principality".

**Ottoman Turkish for "Bey of Beys", meaning "Commander of Commanders" or "Lord of Lords", the Ottoman and Safavid title used for the highest rank in the hierarchy of provincial administrators (all military officers at high ranks, generally pashas).


Gün Batımı Her Zaman Muhteşemdir

Bu Turgutreis’in 1996 yılı ziyaretimizden bir slaydı. Biz yeni evliler olarak anne ve babamın Bodrum'daki yaz evini ziyaret ediyorduk. Onların yazlığı Ortakent, Bank-Ev sitesindeydi ve alışveriş için Turgutreis’e gitmek Bodrum'a gitmekten daha kolay oluyordu.

Vikipedi’ye göre, Turgutreis 1972 yılına kadar Karatoprak diye anılırdı. 1972 yılında adı, 1485 yılında bu köyde dünyaya gelen Turgut Reis onuruna değiştirildi. Turgut Reis (1485 - 23 Haziran 1565) hem de Cezayir Beyi*, Akdeniz Beylerbeyi** ve Trablus’un önce Beyi, sonra Paşası olarak görev yapan bir Osmanlı amirali idi. Onun komutasındaki Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücü bütün Kuzey Afrika'ya uzandı. Turgut paşa olarak görev yaparken Trablus kentini inşaatla geliştirip süslendirmiş ve burayı Kuzey Afrika kıyıları boyunca en etkileyici şehirlerden biri yapmıştır. Birçok Osmanlı üst düzey yetkililerinin olduğu gibi, o da bir devşirme (Hıristiyanlıktan dönüştürme) idi. Bodrum yarımadasının batı ucunda Saravalos adı verilen alt bölgesinde (ki Turgutreis’in Karatoprak olmadan önceki adı bu olmalı) doğmuş Rum asıllı bir Osmanlı idi.

Bu fotoğrafın başlığı yine Türkiye'deki mevcut olaylardan esinlenmiştir. Birçok kişi mevcut başbakanın Türk ekonomisiyle muhteşem performansını gerekçe göstererek, onu savunma konuşmaları yapıyor. Gün batımı her zaman muhteşemdir. Sonra güneş batar ve karanlık hakim olur.

* Tarihsel kayıtlarda, birçok Türk ve İran liderleri Bek, Bai, Bay, Baj, Baig veya Beigh, Beg, Bey diye anılır. Onların hepsi sadece "efendi" anlamında birer kelimedir. Beylerin yönettiği ya da hizmet ettiği bölge ya da illere, aşağı yukarı "emirlik" veya "prenslik" anlamına beylik denirdi.

** Osmanlıca "Beylerin Beyi," "Komutanlar Komutanı" anlamına gelir, il yöneticileri (tüm yüksek rütbeli subaylar, genellikle Paşalar) hiyerarşisinde en yüksek rütbe için kullanılan Osmanlı ve Safevi ünvandır.

kato, pajaran, danos, ourania, photoray, fabbs99 has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1311
Points: 32
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7117 W: 301 N: 15388] (57957)
View More Pictures
explore TREKEARTH