Photos

Photographer's Note

We are in the corridors of the Great Theatre of Ephesus. The theatre was used not only for concerts and plays, but also for religious, political and philosophical discussions and for gladiator and animal fights.

Construction of the Great Theater of Ephesus may have begun during Hellenistic times: Lysimachus (d.281 BC) is traditionally credited with building the theater, however, there is no archaeological evidence for its existence before 100 BC. Lysimachus may have chosen the building site and begun the preparation of the site, a process that required 60 years of digging in the mountainside.

A small Hellenistic theater was probably built here around 200 BC, but the current theater dates almost exclusively from Roman times. Constructed primarily in the 1st century (beginning about 40 AD), it was expanded periodically and used continously until the 5th century.

Earthquakes damaged the theater in the 4th century, after which it was only partially repaired. By the 8th century, the theater was incorporated into the city defense system.

Today, the theater is restored and is put to use every May during the Selçuk Ephesus Festival of Culture and Art.


Gladyatörlerin Adım İzlerinde

Biz Efes Büyük Tiyatrosu koridorlarında bulunmaktayız. Tiyatro sadece konser ve tiyatro oyunları için değil, aynı zamanda dini, siyasi ve felsefi tartışmalar için ve gladyatör ve hayvan dövüşleri için de kullanılmıştır .

Efes Büyük Tiyatrosu yapımı Helenistik zamanlarda başlamış olabilir: Lysimachus’un ( ö. M. Ö. 281) geleneksel olarak tiyatroyu inşa ettiğine inanılır, ancak, M.Ö. 100’den önce varlığı için herhangi bir arkeolojik kanıt yoktur. Lysimachus inşa sitesini seçmiş ve hazırlanmasını, dağın içinde 60 yıl kazmayı gerektiren bir süreci başlatmış olabilir.

Küçük bir Helenistik tiyatro muhtemelen M.Ö. 200 civarında burada inşa edilmişti, ancak mevcut tiyatro neredeyse sadece Roma döneminden kalmıştır. Öncelikle 1. yüzyılda (yaklaşık M.S. 40ta başlayan ) inşa edilmiş, periyodik olarak genişletilmiş ve 5. yüzyıla kadar sürekli kullanılmıştır.

Depremler 4. yüzyılda tiyatro zarar vermiş, sonra sadece kısmen tamir edilmiştir. 8. yüzyıla gelindiğinde, tiyatro kentin savunma sistemine dahil olmuştur.

Bugün, tiyatro restore edilmiştir ve Selçuk Efes Kültür ve Sanat Festivali sırasında her Mayıs kullanılır.

mirosu, pajaran, Kugart, rychem, ourania, Miguel82, fritzi007 has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1234
Points: 28
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4472 W: 176 N: 9435] (35121)
View More Pictures
explore TREKEARTH