Photos

Photographer's Note

Yet another photograph from 1985. We are looking towards Güvercinada (Pigeonisle) from Kuşadası Marina in the evening hour. Here are some gleanings on the history of the region from the website of Kuşadası Municipality:

Kuşadası is thought to have been founded by the Ionians, near a place called Yılancı Burnu (the Cape of Ophiuchus), under the name Ephesus Neopolis. After a while, Venetians and Genoese ruled these shores that belonged to the Byzantines. Due to transportation difficulties, Kuşadası was moved from its old neighborhood and was re-established at its present location with the name New Pier (Scala Nuova). Kuşadası Bay, named after Kuşadası, and its surroundings have been known as centers of art and culture since ancient times and have harbored many different civilizations.

The region was dominated by Lelegians from 3000 BC, by the Aeolians during the 11th century BC, by the Ionians in the 9th century BC. In the 7th century BC Lydians, whose capital was Sardis, dominated the region. Domination of the Persians that started in 546 BC continues until all of Anatolia is taken by Alexander the Great in 334 BC. After that, in Anatolia, a whole new era with the synthesis of Greek civilization and the local Anatolian civilization, a new understanding of art and culture rises in dominance, and this age is referred to by the name "Hellenistic Age." Ephesus, Miletus, Priene and Didyma are this era's most famous cities. In the 2nd century BC the Romans dominate the region. In the early years of Christianity, with the arrival and settling of the Virgin Mary and the Apostle St. John in Ephesus, the area becomes a religious center. In the age of Christianity, Miletus is the seat of Diocese. During the Byzantine Era, it is referred to by the name "Ania." Kuşadası is used by the pirates as a port in the Middle Ages. In the 15th century, at the time of the Venetians and the Genoese, town takes the name "Scala Nuova."

In 1086 Turkish sovereignty begins with Süleymanşah I’s annexation of the region to the Seljuk Empire. The region becomes the export gate of the caravan routes opening to the Aegean during this period. However, the sovereignty of the State of Seljuk lasts a short time and it passes back into the hands of the Byzantine Empire with the First Crusades. It is brought under the rule of Menteşeoğulları at the end of 1280, and the Ottomans between 1397-1402. Though it passes back to Aydınoğulları between 1402-1425, the Ottomans recapture the region permanently in 1425.

Kuşadası is incorporated into the Ottoman rule in 1413 by Mehmet the First (Chalabi). Since then, the city remained in the hands of the Turks and was developed by Turkish works. Of these, the current Caravanserai and the city walls that surround Kuşadası were built by Mehmet Pasha. Güvercinada (Pigeonisle) that served as an important military base in Byzantine times saw a major renewal in 1834 and its famous castle was built. "Kuşadası" name comes from the castle. Kuşadası was occupied by Italy during the War of Independence between 1919-1921, and upon their withdrawal, by Greece and was liberated on September 7 1922.


___________________

Gene 1985’ten kalma bir fotoğraf. Akşam saatlerinde Kuşadası Marinası’ndan Güvercinada’ya doğru bakıyoruz. İşte Kuşadası Belediyesi web sitesinden bölgenin tarihi ile ilgili bazı derlemeler şunlardır:

Kuşadası, yakınında Yılancı Burnu denilen yerde, Efes Neopolis ismi ile İonlar tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Bir müddet sonra Bizanslılara ait olan bu kıyılara Venedik ve Cenevizliler egemen olmuşlardır. Ulaşım güçlükleri nedeni ile Kuşadası eski mevkiinden alınarak bugünkü yerinde Yeni İskele (Scala Nuova) adı ile yeniden kurulmuştur. Kuşadası'nın adını verdiği Kuşadası Körfezi ve yakın çevresi, sanat ve kültür merkezleri olarak bilinmektedir ve ilk çağlardan beri birçok farklı medeniyeti barındırmıştır.

Bölgede M.Ö. 3000 yıllarında Lelegler, M.Ö. 11.yy'da Aioller, M.Ö. 9.yy'da İonlar hakim olmuşlardır. M.Ö. 7.yy.da başkentleri Sardes olan Lydialılar yöreye hakim olmuşlardır. M.Ö. 546′da başlayan Pers hakimiyeti, M.Ö. 334′de Büyük İskender'in tüm Anadolu'yu ele geçirmesine kadar devam eder. Bundan sonra Anadolu'da Yunan medeniyeti ile yerli Anadolu medeniyetinin sentezi olarak yepyeni bir çağ, yepyeni bir sanat ve kültür anlayışı hakim olur ve bu çağ "Helenistik Çağ" adı ile anılır. Efes, Milet, Priene ve Didim bu devrin en ünlü şehirleridir. M.Ö. 2. yy.da Romalılar yöreye egemen oldular. Hristiyanlığın ilk yıllarında, Meryem Ana'nın ve Havarilerden St.Jean'ın Efes'e gelip yerleşmesiyle burası bir dini merkez haline gelir. Miletus da Hristyanlık çağında Piskoposluk merkezidir. Bizans Çağında "Ania" adı ile anılır. Kuşadası, ortaçağda korsanlar tarafından kullanılan bir liman olmuştur. 15.yy.da, Venedikliler ve Cenevizliler zamanında şehir "Scala Nuova" adını alır.

1086′da I. Süleymanşah'ın bölgeyi Selçuk Devleti'ne katmasıyla Türk egemenliği başlar. Bölge, bu devirde kervan yollarının Ege'ye açılan bir ihraç kapısı olmuştur. Ancak Selçuk Devleti'nin egemenliği 1. Haçlı Seferleri nedeniyle kısa sürer ve yeniden Bizans'ın eline geçer. 1280′lerin sonunda Menteşeoğulları, 1397-1402 arasında Osmanlıların egemenliğine girer. 1402-1425 arası yeniden Aydınoğulları'nın eline geçerse de 1425′te Osmanlılar bölgeyi kesinlikle ele geçirir.

Kuşadası, 1413 yılında 1. Mehmet (Çelebi) tarafından Osmanlı egemenliğine katılmıştır. Bu tarihten sonra, şehir tamamen Türklerin elinde kalmış ve Türklerin yaptığı eserlerle gelişmiştir. Bunlardan bugünkü Kervansaray ve Kuşadası'nı çeviren surlar, Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bizanslılar zamanında önemli bir askeri üs görevini yapan Güvercinada, 1834 yılında büyük bir yenilenme görmüş ve ünlü kalesi yapılmıştır. "Kuşadası" adı bu kaleden gelmektedir. Kuşadası, Kurtuluş Savaşı'nda 1919-1921 yılları arasında İtalya'nın, onların çekilmesiyle Yunanistan'ın işgaline girdi ve 7 Eylül 1922′de işgalden kurtuldu.

ikeharel, Miguel82, mirosu, Kugart, papagolf21 has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1501
Points: 24
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4708 W: 198 N: 9958] (37045)
View More Pictures
explore TREKEARTH