Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 3, Scene 4

This most famous of the Dead Sea Scroll caves is also the most significant in terms of finds. More than 15,000 fragments from over 200 books were found in this cave, nearly all by Bedouin. 122 biblical scrolls (or fragments) were found in this cave. The scrolls found in all 11 Qumran caves during 1947-1956 represent every Old Testament book except Esther. They were later pieced together to produce 530 different scrolls, with about 200 books from the Old Testament. This restoration work was finally completed and published in 2001, and also published online in 2011. No New Testament books or fragments have been found.

The scrolls found in this cave (#4) were poorly preserved because they were not stored in jars. The practice of paying "per piece" led to the creation of multiple fragments from single pieces by the Bedouin. This cave was among those looted by the Bedouin in the free afternoons of the days they were in the employ of the Qumran archaeologists.

A sample of a copy of one of the scrolls on display in the Visitors’ Center is in the WS.


Mağara No. 4
İsrail’e Önsözüm, Gün 3, Sahne 4

Ölü Deniz Parşömenleri mağaraları arasında bu en ünlü, aynı zamanda buluntu açısından en önemli olanıdır. 200 kitaptan 15.000'den fazla fragman, neredeyse tümü Bedeviler tarafından, bu mağarada bulundu. 122 Kutsal Kitap parşömeni (veya parçaları) bu mağarada bulundu. 1947-1956 döneminde 11 Kumran mağarasında bulunan parşömenler Esther hariç her Eski Ahit kitabını temsil eder. Daha sonra Eski Ahit'te yaklaşık 200 kitap içeren 530 farklı parşömen üretmek üzere bir araya bitiştirildiler. Bu restorasyon çalışmaları nihayet 2001 yılında tamamlandı ve yayınlandı ve 2011 yılında da online yayımlandı. Yeni Ahit kitapları veya fragmanları tespit edilmemiştir.

Küplerde saklanmadığı için bu mağarada (no. 4) bulunan parşömenler az korunmuştu. "Birim başına" ödeme uygulaması Bedeviler tarafından tek parçalardan birden fazla fragmanlarının yaratılmasına yol açtı. Bu mağara Kumran arkeologlarının hizmerinde çalıştıkları günlerde serbest öğleden sonralarında Bedeviler tarafından yağmalanmış olanlar arasındaydı.

Parşömenlerin birinin Ziyaretçi Merkezi'nde sergilenen örnek bir kopyası WSdadır.

papagolf21, ikeharel, abmdsudi, jcpix, nikkitta has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1201
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4562 W: 183 N: 9635] (35831)
View More Pictures
explore TREKEARTH