Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 7, Scene 6

The Cenacle (from Latin cenaculum), also known as the "Upper Room", is the room above King David’s Tomb traditionally held to be the site of The Last Supper. The word is a derived from the Latin word cena, meaning dinner. In Christian tradition, based on Acts 1:13, the "Upper Room" was not only the site of the Last Supper (i.e. the Cenacle), but the usual place where the Apostles stayed in Jerusalem and is considered to be the first church as well as the site where many other events described in the New Testament took place, such as:

the Washing of the Feet
some resurrection appearances of Jesus
the gathering of the disciples after the Ascension of Jesus
the election of Saint Matthias as apostle
the descent of the Holy Spirit upon the disciples on the day of Pentecost.

From reading the history of the place, I am convinced that what is shown as the Cenancle today is not the original building, though it may be the site of the original Cenacle. Suffice it to say, it may or may not have survived the destruction of Jerusalem in 70 AD. A church was built on the site in the 4th century, expanded in the 5th, destroyed in the 7th, razed to the ground by the Muslim caliph Al-Hakim in the 11th and shortly after replaced by the Crusaders. In the 1330s, it passed into the custody of the Franciscan Order of Friars, who maintained the structure until 1552, when the Ottoman authorities took possession of it. The Franciscan friars were evicted, the room was transformed into a mosque. Christians were not officially allowed to return until the establishment of the State of Israel in 1948.

This is one of the stained glass windows of the Cenacle, left over from the Ottoman days when it served as a mosque.


Senakıl’dan Vitray Pencere
İsrail’e Önsözüm, Gün 7, Sahne 6

Ayrıca "Üst Oda" olarak bilinen Senakıl (Latince cenaculumdan), geleneksel Son Akşam Yemeği konumu olduğuna inanılan, Kral Davud'un Mezarı’nın üstündeki odadır. Kelime akşam yemeği anlamına gelen Latince kelime cenadan türetilmiştir. Hıristiyan geleneğinde, Elçilerin İşleri 1:13’e dayanarak, "Üst Oda", sadece Son Akşam Yemeği konumu (yani Senakıl) değil, aynı zamanda Havarilerin Yeriselam’da kaldığı herzamanki yer olmakla birlikte ilk kilise ve İncil'de anlatılan birçok diğer olayın, gerçekleştiği konum olarak kabul edilir:

Ayakları Yıkama
İsa'nın bazı dirilişi görünüşleri
İsa'nın Yükselişinden sonra havarilerinden toplaması
Aziz Matthias’ın havari olarak seçimi
Pentikost gününde havarilerinden üzerine Kutsal Ruh'un inişi.

Yerin tarihini okurken, bugün Senakıl olarak gösterilen orijinal bina değildir, ama orijinal Senakıl konumu olabilir kanısındayım. Kısacası, o MS 70 yılında Yeriselam’in imhasında ya geriye kalmış ya da kalamamıştır. 4. yüzyılda konumunda bir kilise inşa edilmiş, 5'incide genişletilmiş, 7’incide tahrip edilmiş, 11’incide Müslüman halife El-Hakim tarafından yerle bir edilmiş ve kısa bir süre sonra Haçlılar tarafından yeniden yapılmıştır. 1330larda yapıya 1552 yılında Osmanlı yetkililerin eline almasına kadar bakan Fransisken rahiplerin eline geçti. Fransisken rahipler tahliye edildikten sonra oda bir camiye dönüştürülmüştür. Hıristiyanların 1948 yılında İsrail Devleti'nin kuruluşuna kadar resmen geri dönmelerine izin verilmedi.

Bu Senakıl’ın cami olarak hizmet verdiği Osmanlı günlerinden kalma vitray pencerelerden biridir.

ikeharel, Didi has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1288
Points: 18
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4573 W: 184 N: 9656] (35897)
View More Pictures
explore TREKEARTH