Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 6, Scene 1

Megiddo is a tel in northern Israel near Kibbutz Megiddo, about 30 km south-east of Haifa, known for its historical, geographical, and theological importance. In ancient times Megiddo was an important city-state. Excavations have unearthed 26 layers of ruins, indicating a long period of settlement. Megiddo is strategically located at the head of a pass through the Carmel Ridge overlooking the Jezreel Valley from the west. The site is now protected as Megiddo National Park and is a World Heritage Site. The Book of Revelation mentions an apocalyptic military amassment at Armageddon, a name derived from the Hebrew "Har Megiddo" meaning "Mount of Megiddo". 'Armageddon' has become a byword for the end of the age.

Dünyanın Sonunun Yeri
İsrail’e Önsözüm, Gün 6, Sahne 1

Megiddo kuzey İsrail'de Haifa’nın yaklaşık 30 km güney-doğusunda Kibbutz Megiddo yakınlarında, tarihsel, coğrafi ve teolojik önemiyle bilinen bir höyüktür. Antik çağda Megiddo önemli bir şehir devleti idi. Kazılar uzun bir süre yerleşimi gösteren, 26 katmanlı kalıntıları ortaya çıkarmıştır. Megiddo stratejik olarak batıdan Yizreel Vadisi'ne bakan Karmel Sırtları arasından geçidin başında yer almaktadır. Sit şu anda Megiddo Milli Parkı olarak korunan ve bir Dünya Mirası Alanıdır. Vahiy Kitabı, "Megiddo Dağı" anlamına gelen İbranice "Har Megiddo"dan türetilmiş bir isim Armageddon’da bir kıyamet askeri birikimden bahseder. 'Armageddon' çağın sonu için bir deyim haline gelmiştir.

COSTANTINO, pajaran, ourania, ikeharel, jcpix, nikkitta, adores, fritzi007 has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1813
Points: 34
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7679 W: 302 N: 16539] (62565)
View More Pictures
explore TREKEARTH