Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 5, Scene 7

At the end of the fourth century A.D., the Spanish nun and pilgrim Egeria traveled to the Holy Land and recorded her impressions and experiences in detail. Her report mentions a small church built over the rock, where “the Lord fed the multitude with five loaves and two fish.” In the fifth century, this small Syriac church was replaced with a much larger and more elaborate Byzantine structure, possibly to accommodate the rising number of visitors. This church contained the beautiful mosaics depicting animals and plants as well as geometric figures, all of which contribute greatly to the splendor and charm of today’s Church of the Multiplication of Loaves and Fish. Under the altar table of the current church is a block of limestone (1 x 0.6 x 0.14m) venerated as the table of the Lord. This is unlikely to be the same one Egeria saw in the 4th century, and pilgrims are no longer permitted to chip away at it! In front of the altar is a lovely restored mosaic of two fish flanking a basket of loaves. Besides its sacred importance as the place of a miracle of Jesus, the main highlight of the Church of the Loaves and Fish is this beautiful 5th-century figurative mosaic floor. It is the earliest known example of a figured pavement in Israeli Christian art.

Çoğalma Kilisesi
İsrail’e Önsözüm, Gün 5, Sahne 7

Dördüncü yüzyılın sonunda, İspanyol rahibe ve hacı Egeria Kutsal Topraklara gitti ve izlenimlerini ve deneyimlerini ayrıntılı kaydetti. Onun raporu "Rab’bin beş somun ve iki balık ile çok sayıda insanı beslediği" kayanın üzerinde inşa edilmiş küçük bir kiliseden bahseder. Beşinci yüzyılda, bu küçük Süryani kilisesi belki ziyaretçi sayısındaki artıştan dolayı çok daha büyük ve daha ayrıntılı Bizans yapısı ile değiştirildi. Bu kilise hepsinin bugünkü Somunlar ve Balıkların Çoğalması Kilisesi’nin ihtişam ve çekiciliğine büyük katkı veren hayvan ve bitkilerin yanı sıra geometrik şekiller gösteren güzel mozaikler, içerirdi. Şimdiki kilisenin sunak masasının altında Rab’bin Masası olarak saygı duyulan kireçtaşı bir blok (1 x 0.6 x 0.14 m) vardır. Bunun Egeria’nın 4. yüzyılda gördüğüyle aynı olması pek mümkün değildir, ve artık hacıların onu çentmesine izin verilmez! Mihrap önünde güzel restore edilmiş bir sepet somunla sınırdaş iki balık mozaiği bulunur. [Hz.] İsa'nın bir mucize yeri olarak kutsal önemin yanısıra, Somunlar ve Balıklar Kilisesi’nin en parlak noktası bu güzel 5. yüzyıl figüratif mozaik zemindir. İsrailli Hıristiyan sanatında figürlü kaldırımın bilinen en eski örneğidir.

ikeharel, nikkitta has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1309
Points: 10
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 7676 W: 302 N: 16535] (62547)
View More Pictures
explore TREKEARTH