Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 5, Scene 10

The synagogue of Capernaum is located just inland from the shore with its facade facing Jerusalem. It has been difficult to date, with scholarly opinion ranging from the 2nd to 5th centuries. It stands on an elevated position, was richly decorated and was built of imported white limestone, which would have contrasted dramatically with the local black basalt of the rest of the village. All of this would have given the building great beauty and status. One possibility is that it was built at an early date, and the 5th-century artifacts found in it derive from later repair work. Another suggestion has been that up to four successive synagogues stood here in the 2nd-4th centuries, then dismantled in the 5th century by Christians who rebuilt a pilgrim shrine on the site. This would have occurred at around the same time that a prominent new church was built nearby. In 381, the pilgrim Egeria said she visited "the synagogue where the Lord cured a man possessed by a devil. The way in is up many stairs, and it is made of dressed stone."

Many familiar Gospel events occurred in this village. Capernaum is where Jesus first began to preach after the Temptation in the wilderness (Mt 4:12-17) and called Levi from his tax-collector's booth (Mk 2:13-17). It was while teaching in the synagogue of Capernaum that he said:

35 Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. 36 But as I told you, you have seen me and still you do not believe. 37 All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. 38 For I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. 39 And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day. 40 For my Father’s will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day.” ... 59 He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. (John 6, NIV)

Since Jesus was recognized as a Rabbi by the locals, this is the corner of the synagogue that he would have sat before and after his teaching. I realize this photo does not show much of the ruins, so the WS has a photo with the view from this corner.


Çok Özel bir Köşe
İsrail’e Önsözüm, Gün 5, Sahne 10

Kefarnahum sinagogu cephesi Yeriselam'a doğru kıyıdan tam içerde yer almaktadır. Bunun zamanını belirlemek 2. den 5. yüzyıllar arasında değişen bilimsel görüş ile, bugüne kadar zor olmuştur. Yüksek bir konumda duruyordu, zengince dekore edilmişti ve köyün geri kalanı yerel siyah bazalt ile önemli ölçüde tezatta duran ithal beyaz kireçtaşı ile inşa edilmişti. Tüm bu binaya büyük güzellik ve statü verirdi. Bir olasılık bunun erken bir tarihte inşa edilmiş olduğu ve içinde bulunan 5. yüzyıllık eserler daha sonra onarım çalışmasından kaynaklandığıdır. Başka bir öneri 2. ve 4. yüzyıllarda burada dörde kadar ardışık sinagogun durduğu, sonra Hıristiyanlar tarafından 5. yüzyılda sökülüp, sitede yeniden bir hacı türbe inşa etmeleridir. Bu yakınında önemli bir yeni bir kilise inşa edilmesiyle aynı zaman civarında olmuştur. 381 yılında, hacı Egeria "Rab’bin bir şeytan tarafından tutulan bir adamı tedavi ettiği sinagogu“ ziyaret ettiğini ve “Içeriye giriş yukarı birçok merdivenle ve kesme taşlardan yapılmış" olduğunu söyler.

Birçok bilinen İncil olayları bu köyde meydana geldi. Kefarnahum [Hz.] İsa’nın ilk çölde ayartılmasından (Mt 4:12-17) sonra vaaz etmeye başladığı ve vergi-toplayıcı standından (Mk 2:13-17) Levi’yi çağıdığı yerdir. Kefarnahum sinagogunda öğretirken dedi ki:

35 İsa, “Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz” dedi. 36 “Ama ben size dedim ki, ‘Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.’ 37 Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. 38 Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. 39 Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir. 40 Çünkü Babam’ın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.” ... 59 İsa bu sözleri Kefarnahum’da havrada öğretirken söyledi. (Yuhanna 6, YÇ)

İsa halk tarafından bir hoca olarak tanındığından, bu onun öğretim öncesi ve sonrası oturmuş olacağı sinagog köşesidir. Ben bu fotoğrafta kalıntıların çok görünmediğinin farkında olduğumdan WS’ta bu köşeden manzaralı bir fotoğraf var.

ourania, ikeharel, pajaran, jhm, nikkitta has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1105
Points: 16
Discussions
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4567 W: 184 N: 9644] (35863)
View More Pictures
explore TREKEARTH