Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 5, Scene 9

Looming 12 feet tall in Kfar Nahum (Capernaum) National Park, this imposing bronze Statue of the Apostle Peter actually weighs a ton. He has a fish at his feet, a staff in his left hand, and a gigantic key in his right hand. This portrayal of Peter standing on rock holding the “key to the kingdom” is based on the following passage of Scripture:

13 When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “Who do people say the Son of Man is?”

14 They replied, “Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, Jeremiah or one of the prophets.”

15 “But what about you?” he asked. “Who do you say I am?”

16 Simon Peter answered, “You are the Messiah, the Son of the living God.”

17 Jesus replied, “Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. 18 And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. 19 I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.” (Matthew 16, NIV)

The sculpture is the work of American sculptor Charles L. Madden (1934-2012) of Philadelphia, PA. It was dedicated by Pope John Paul II in March 2000.


Simun Petrus
İsrail’e Önsözüm, Gün 5, Sahne 9

Kfar Nahum (Capernaum) Milli Parkı’nda başgösteren bu Havari Petrus'un heybetli bronz 12 ayak yüksekliğinde heykeli tam bir ton ağırlığındadır. Onun ayaklarının dibinde bir balık, sol elinde bir asa, ve sağ elinde devasa bir anahtar vardır. Petrus’un "krallık anahtarı"nı tutarak kaya üzerinde duran bu tasviri Kutsal Kitap’ta aşağıdaki pasaja dayanmaktadır:

13 İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: “Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?”
14 Öğrencileri şu karşılığı verdiler: “Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.”
15 İsa onlara, “Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben kimim?”
16 Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi.
17 İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!” dedi. “Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır. 18 Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. 19 Göklerin Egemenliği’nin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.” (Matta 16, YÇ)

Heykel Philadelphia, PA’dan Amerikalı heykeltıraş Charles L. Madden’ın (1934-2012) eseridir. 2000 yılı Mart ayında Papa John Paul II tarafından ithaf edilmiştir.

ikeharel, arnie, aliabazari, ourania, nikkitta, jcpix has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1374
Points: 18
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4725 W: 198 N: 9990] (37153)
View More Pictures
explore TREKEARTH