Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 3, Scene 7

Our next stop was Bet She’an National Park. This Israeli national park protects the ancient city ruins of current day Beit She’an.

Beit She'an is strategically located at the junction of the Jordan River Valley and the Jezreel Valley, essentially controls access from the interior to the coast, as well as from Jerusalem to the Galilee. Throughout history, the city has been the center of the Egyptian administration of the region, a Canaanite city was used by the Philistines as a base of operations for further penetrations into Israel proper, a part of the larger Israelite kingdom under the rule of the Biblical kings David and Solomon. It was resurrected under the name Scythopolis during the Hellenistic period becoming the leading city of the Decapolis under Roman rule. It was a primarily Christian city during the Byzantine period. The city was renamed Baysan during the Arab Caliphate period. In the Crusader period, the settlement was part of the Belvoir fiefdom. Under Mamluk rule, Baysan was the principal town in the district of Damascus and a relay station for the postal service between Damascus and Cairo. During the 400 years of Ottoman rule, Baysan lost its regional importance. Under British Mandate, the city was the center of the District of Baysan.

This photo is looking into the Roman cardio of the city from the entrance of the park.


Scythopolis’in Ana Caddesi
İsrail’e Önsözüm, Gün 3, Sahne 7

Bir sonraki durağımız Bet She'an Milli Parkı idi. Bu İsrail milli parkı bugünkü Beit She'an’ın antik kent kalıntılarını korur.

Beit She'an Ürdün Nehri Vadisi ve Jezreel Vadisi kavşağında stratejik olarak aslında kıyıya içeriden ve aynı zamanda Yeriselam’dan Celile’ye erişimi kontrol edecek şekilde yer almaktadır. Tarih boyunca, kent bölgede Mısır yönetiminin merkezi, Filistliler tarafından İsrail'in içine daha fazla sızmalar için bir üs olarak kullanılan bir Kenan şehri, İncilsel krallar Davud ve Süleyman’ın egemenliği altında büyük İsrail Krallığının bir parçası olmuştur. Helenistik dönemde Scythopolis ismi altında dirilip Roma egemenliği altında Dekapolis’in önde gelen şehri oldu. Bizans döneminde, öncelikle Hıristiyan bir şehir oldu. Şehrin adı Arap Halifeliği döneminde Baysan olarak değiştirildi. Haçlı dönemde, yerleşim Belvoir beyliği parçası oldu. Memluk iktidarı altında, Baysan Şam bölgesinde başlıca şehir ve Şam ile Kahire arasında posta servisi için bir röle istasyonu oldu. Osmanlı yönetiminin 400 yılı boyunca, Baysan bölgesel önemini kaybetti. İngiliz Mandası altında, şehir Baysan İlçesi merkezi oldu.

Bu fotoğraf parkın girişinden kentin Roma kardiyosu içine bakıyor.

PaulVDV, ourania, jcpix, jhm, ikeharel, saxo042, ChrisJ, abmdsudi has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1411
Points: 28
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4493 W: 177 N: 9484] (35307)
View More Pictures
explore TREKEARTH