Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 6, Scene 9

It is good to be back home after 1997 photos. I am not finished with my Israel trip and, already, I have had two more trips from which I have not uploaded a single photo. Those should be my stock for this fall and winter.

When it was built in the 1st century BC, Sebastos Harbor ranked as the largest artificial harbor built in the open sea, rivaling Cleopatra’s harbor at Alexandria. King Herod built the two jetties of the harbor between 22 and 15 BC, and in 10 or 9 BC he dedicated the city and harbor to Caesar (sebastos is Greek for Augustus). At its peak, Sebastos was one of the most impressive harbors of its time. It had been constructed on a coast that had no natural harbors and served as an important commercial harbor in antiquity. However, there were underlying problems that led to its demise. Studies of the concrete cores of the moles have shown that the concrete was much weaker than similar pozzolana hydraulic concrete used in ancient Italian ports. Seismic action gradually took its toll on the breakwaters, causing them to tilt down and settle into the seabed. By the 6th century A.D. the harbor was unusable and today the jetties lie more than 5 meters underwater.

Here we see a fellow fishing on top of what remains above the water from the ancient harbor.


Kayserya Balıkçısı
İsrail’e Önsözüm, Gün 6, Sahne 9

1997 fotoğraftan sonra evde olmak iyidir. İsrail gezimi bitirmedim ve hâlâ, benim tek bir fotoğraf yüklemediğim iki gezim daha var. Onlar bu sonbahar ve kış için benim stokum olmalıdır.

MÖ 1. yüzyılda inşa edildiğinde, Sebastos Limanı, İskenderiye’de Kleopatra’nın limanına rakip, açık denizde inşa edlimiş en büyük yapay liman olarak sıralanır. Kral Herodius 22 ve 15 yılları arasında limanın iki dalgakıranını inşa edip M.Ö. 10 ya da 9 Sezar'a şehri ve limanı adamıştır (sebastos Avgustus’un Rumcasıdır). Doruğunda, Sebastos zamanının en etkileyici limanlarından biriydi. Bu doğal limanları olmayan bir kıyıda inşa edilmişti ve eski uygarlığın önemli bir ticaret limanı olarak görev yaptı. Ancak, onun sonuna neden olacak altta yatan sorunları vardı. Mendireklerin beton çekirdeklerinin incelemeleri betonun eski İtalyan limanlarında kullanılan benzer puzolandır hidrolik betondan çok daha zayıf olduğunu göstermiştir. Sismik eylemler yavaş yavaş onların aşağı eğim verip deniz dibinin içine yerleşmelerine neden olarak dalgakıranları yıprattı. MS 6. yüzyıla kadar liman kullanılamaz hale gelmişti ve bugün iskeleler sualtında 5 metreden fazlada yatar.

Burada antik limandan su üzerinde kalanların üstünde balık tutan bir adam görüyoruz.

pajaran, jhm, jcpix has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1813
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4485 W: 177 N: 9463] (35229)
View More Pictures
explore TREKEARTH