Photos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 6, Scene 6

This is Ester S, one of the shops in renovated buildings in Caesarea Maritima. The signs say it is a Jewelry & Judaica store. On the right is the minaret of the Bosnian Mosque.

Some Bosnian (or Boshnak) movement to Palestine occurred when Bosnian Muslim soldiers were brought to Palestine in the late 1800s to provide reinforcements for the Ottoman army.

More substantial movement occurred after 1878, when the Austro-Hungarian empire, ruled by the House of Habsburg, occupied Bosnia which was then part of the Ottoman Empire. Bosnian Muslim emigration to other parts of the Ottoman Empire continued through this period, escalating after the Austro-Hungarians’ 1908 annexation of Bosnia. Many emigrated to what is now modern Turkey, while a smaller number settled in Syria, Palestine, Lebanon and Jordan.

The Bosnian Muslim immigrants who settled in Caesarea in 1878 built two mosques, joining other Muslim immigrants from Morocco, Algeria, Crimea, the Caucasus, and Turkestan. These Slavic speaking immigrants eventually assimilated into the Arab population of Palestine.

One of the most historically prominent Bosnian-Palestinians was Jezzar Pasha, who was the Ottoman ruler of Acre and the Galilee from 1775 until his death.

PS. The perception prize goes to Jason Cowling (jcpix) for having noticed that this is a panoramic photo stitched from two shots.İsrail’e Önsözüm, Gün 6, Sahne 6

Bu Ester S, Kayserya Maritima'nın yenilenmiş binalarındaki mağazalardan biridir. Işaretler bir Mücevher ve Musevilik mağazası olduğunu söylüyor. Sağda Boşnak Camii’nin minaresidir.

Bosnalı Müslüman askerler Osmanlı ordusuna takviye sağlamak için 1800'lerin sonlarında Filistin'e getirildiği zaman Filistin'e biraz Boşnak (veya Bosniak) hareketi oluştu.

Habsburg hanedanı tarafından yönetilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Bosna'yı 1878'de işgal ettiğinden sonra daha önemli bir hareket meydana geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer bölgelerine Bosnalı Müslüman göçü bu dönem boyunca devam edip, Bosna Avusturya-Macarlar tarafından 1908 ilhak etmesinden sonra tırmandı. Daha küçük bir sayı Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün'e yerleşmiş iken, çoğu şimdiki modern Türkiye’ye göç etti.

1878 yılında Kayserya’ya yerleşen Bosnalı Müslüman göçmenler Fas, Cezayir, Kırım, Kafkasya ve Türkistan diğer Müslüman göçmenlerine katılıp, iki cami inşa ettiler. Bu Slavca konuşan göçmenler sonunda Filistin'in Arap nüfusuna asimile oldular.

Tarihte en tanınmış Boşnak-Filistinlilerin biri Acre ve Celile’nin 1775 den ölümüne kadar Osmanlı yöneticisi olan Jezzar Paşa idi.

PS. Algı ödülü bunun iki çekimden dikişli bir panoramik fotoğraf olduğunu fark ettiği için Jason Cowling’e (jcpix) gider.

jhm, ikeharel, ourania, jcpix, pajaran, nikkitta, fritzi007 has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 2201
Points: 30
Discussions
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 4476 W: 177 N: 9443] (35157)
View More Pictures
explore TREKEARTH