Photos

Photographer's Note

Ikonostas i luster sa krstom.

Pogled na ikonostas i veliki luster sa krstom u Pravoslavnoj Crkvi, Sveti Jeremije u Ivankovcu.
Ikonostas (grc. Eikon-slika, stazis-stajanje, stajaliste, "mjesto za ikone") pregrada u pravoslavnoj crkvi izmedju oltara i dijela crkve ukrasenog ikonama koja djeli oltarski prostor od ostalog djela crkve namjenjenog vjernicima.
Ikonostas je obicno od drveta i na njemu stoje troje vrata, broj postavljenih ikona zavisi od velicine samog ikonostasa. Centralna vrata se u pravoslavnoj tradiciji nazivaju carske dveri. Dveri su crkvenoslovenski naziv za vrata kroz koje prolazi car slave, Isus, preko citanja Evandjelja i pricesca.Iconostasis and chandelier with a cross.

View of the iconostasis and the large chandelier with the cross in the Orthodox Church, St. Jeremiah in Ivankovac.
The iconostasis (Greek Eikon-painting, stazis-standing, stand, "place for icons") is a partition in the Orthodox Church between the altar and the part of the church decorated with icons that separates the altar space from the rest of the church intended for the faithful.
The iconostasis is usually made of wood and there are three doors on it, the number of placed icons depends on the size of the iconostasis itself. The central door is called the royal door in the Orthodox tradition. Doors is the Church Slavonic name for the door through which the emperor of glory, Jesus, passes through the reading of the Gospel and communion.

Photo Information
Viewed: 0
Points: 26
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 13759 W: 2953 N: 28470] (117077)
View More Pictures
explore TREKEARTH