Photos

Photographer's Note

Pravoslavna crkva Sveti DJordje.

Pravoslavna crkva u Cupriji podignuta je 1834. godine, po naredjenju tadasnjeg vladara Srbije, kneza Milosa Obrenovica .
Crkva je uradjena od klesanog kamena i nepecene cigle sa zidovima debljine od jednog metra. Ikonostas u crkvi je uradjen od drveta i datira iz perioda osvecenja crkve kad je zavrsena.
Iznad ulaznih vrata nalazi se ikona Svetog DJordja koji ubija azdaju.
Crkva je 2003. godine, restaurirana, uradjen je novi krov i fasada.

Ja volim da idem u Crvku. U porte Crkve za trenutak pronadjem svoj mir.
Orthodox Church of Saint George.

The Orthodox Church in Cupriji was built in 1834. year, by order of the then ruler of Serbia, Prince Milos Obrenovic.
The church is built of cut stone and adobe walls with a thickness of one meter. The iconostasis is made ​​of wood and dating the consecration of the church when completed.
Above the door is an icon of St. George killing the dragon.
Church of the 2003rd and restored, New roof and facade.

I like to go to the Church of. In the churchyard for the moment I find my peace.

Photo Information
Viewed: 3200
Points: 81
Discussions
Additional Photos by Pavle Randjelovic (pajaran) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 12354 W: 2889 N: 24771] (102632)
View More Pictures
explore TREKEARTH