Photos

Photographer's Note

Citadel

This name denotes the hill just north of the city centre where Winiary fortress stood until 1945. Cytadela's borders are roughly delineated by the streets Szelągowska and Winogrady and by Armii "Poznań" Avenue.
Winiary fortress was built between 1828 and 1839 on the grounds of two depopulated villages, Bonin and Winiary. It was a classical structure forming part of the so - called new - Prussian system. It was the key part of a Prussian fortress into which Poznań had been transformed by the occupying power. Its total area was ca. 100 ha.
In 1945 Cytadela's fortifications were largely destroyed and in the following years most of what had been left was demolished. In those years a cemetery of Soviet soldiers was created on the southern slope of the hill.
In 1962 work was started aiming to create in Cytadela a Park - Monument of Brotherhood in Arms and Friendship between the USSR and Poland. In 1992 this lengthy name was changed and since then it has been simply Cytadela Park. Today the park, together with the cemetery, has an area of around 100 ha. There are two museums in the park: the "Poznań" Army Museum and the Museum of Armaments. Near the Heroes Monument there is a monument unveiled in 1982 of the Soviet Marshall Vasili Chuikov (1900-82), commander of the 8th army, which stormed the Citadel in 1945. Only few of the sculptures that used to stand in the park in the years 1968-70 have survived. Two reminders of those old times can be the sculptures "Brotherhood of Arms" by Dimitry Sova from Charkov and "The Sappers" by Jan Jakób. There is also the "Bell of Peace and Friendship between the Nations" unveiled in 1986. There are several cemeteries on the southern slope of the hill.

Cytadela

Nazwa ta określa teren wzgórza, położonego na północ od centrum miasta, na którym do 1945 r.znajdował się fort Winiary. Granice Cytadeli, wyznaczają w przybliżeniu ulice Szelągowska i Winogrady oraz al. Armii "Poznań".

Fort Winiary powstał w l. 1828-39 na gruntach wysiedlonych wsi Bonin i Winiary. Stanowił klasyczny przykład dzieła fortecznego, zrealizowanego wg tzw. systemu nowopruskiego. Był zasadniczym elementem twierdzy pruskiej, w jaką przekształciły Poznań władze zaborcze. Fort zajmował powierzchnię ok. 100 ha.

W 1945 r. fortyfikacje Cytadeli zostały w znacznym stopniu zniszczone, a w latach następnych rozebrane. Na południowym stoku wzgórza urządzono wówczas cmentarz żołnierzy radzieckich.
W 1962 r. rozpoczęto prace zmierzające do utworzenia na Cytadeli Parku - Pomnika Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. W 1992 r. zmieniono nazwę parku; odtąd jest to Park Cytadela. Zajmuje dziś, łącznie z cmentarzami, powierzchnię ok. 100 ha.
Na terenie parku znajdują się dwie placówki muzealne - Muzeum Armii "Poznań" i Muzeum Uzbrojenia. Niedaleko pomnika Bohaterów stoi odsłonięty w 1982 r. pomnik marszałka Związku Radzieckiego Wasilija Czujkowa (1900-82) - dowódcy 8 armii gwardii, której oddziały szturmowały w 1945 r. Cytadelę.
Niewiele zachowało się plenerowych kompozycji rzeźbiarskich ustawionych w parku w l. 1968-70. Dawne czasy przypominają m.in.rzeźby "Braterstwo Broni" dłuta Dimitra Sowy z Charkowa i "Saperzy" Jana Jakóba. Stoi też - uroczyście oddany do użytku w 1986 r. - "Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami". Na południowym stoku wzgórza położonych jest kilka cmentarzy.

sufi, Yngo has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1713
Points: 4
Discussions
  • None
Additional Photos by Wojtek Mayer (Estaban) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 205 W: 54 N: 189] (874)
View More Pictures
explore TREKEARTH