Photos

Photographer's Note

Poesias de Casteddu: port'e biddanoa de Luiginu Cocco

"Casteddu es sa cittadi aundi bivu de candu tenia dexi annus. Po cussu no seu di accordiu cun chini si creit ca is Casteddaius si funt iscarescius di essi Sardus. E' berus chi sa sardidadi, e su fueddai su sardu in manera particolari, es prus forti me in is biddas ma arresistidi puru in Casteddu, i es forti meda in sa zona accanta accanta 'e Casteddu (Cuartu, Cuartucciu, Ceraxius, Pauli, Pirri, Elmas, ..). Casteddu, cumenti a totu is cittadis de mari, est un ammasturu de genti meda, chi benidi de logus differentis de sa Sardigna e de continenti puru. Po cussu puru e' normali chi genti meda appada lassau su de chistionai su sardu e chistionidi de prus (o scetti) s'italianu. Deu creu ca, chi s'arrennescidi a fai una cosa beni fatta cun custa lei po sa lingua sarda, in Casteddu puru s'ada podi torrai a chistionai su sardu. Po ammostai cumenti su casteddaiu puru siat sardu, bellu a ddu liggi e bellu a dd'intendi puru, bellu cumenti a is atras arratzas campidanesas e logudoresas de sa lingua sarda, appu 'offiu ponni in custa pagina una de is medas poesias scrittas de unu casteddaiu: Luiginu Cocco. Luiginu Cocco e'istetiu po cinquant'annus su chi bendiat is giornalis in s'edicola de prazza "Costituzione" e, imparis cun cust'attividadi, ddi praxiad a scri' poesias appitzus de Casteddu e de is Casteddaius. Deu nd'appu scioberau una chi chistionada de "port'e biddanoa", iad'essi a nai propriu su logu innoi Luiginu Cocco traballada e chi s'agattada in su confini de tres bixinaus de sa Casteddu prus antiga: sa marina, casteddu'e susu, biddanoa. Impari cun sa poesia c'appu postu una fotografia de sa Casteddu beccia, propriu cussa chi narat Luigi Cocco, me innoi si bidi s'edicola e unu de is primus "tram" de sa cittadi andendi facci a prazza "Martiri". Speru, fadendi custa pagina, de ai fattu una cosa gradessia a totu is chi bolinti beni a Casteddu. Chi appu toccau is derettus de cuncunu (po sa fotografia o po sa poesia), scrieimiddu e appa fai illuegus is modificatzionis chi serbint. Chi intendis una ghitarra sonendi ... seu deu."

paura, delpeoples, yeln has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1346
Points: 40
Discussions
  • None
Additional Photos by Gianfranco Calzarano (baddori) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1885 W: 124 N: 3539] (20161)
View More Pictures
explore TREKEARTH