Photos

Photographer's Note

Μετέωρα
Στο Γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας στα παλιά χρόνια, υπήρχε μια απέραντη λίμνη. Σύμφωνα με την παράδοση ένας μεγάλος σεισμός χώρισε τα βουνά στα δύο και ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Κίσσαβο σχηματίστηκε ένα πέρασμα, τα Τέμπη. Τα νερά χύθηκαν στη θάλασσα και η Θεσσαλία έγινε μια πεδιάδα.


Σύμφωνα με τη θεωρία του Γερμανού γεωλόγου Αλ. Φίλιπσον, οι βράχοι των Μετεώρων δημιουργήθηκαν από μια μεγάλη μάζα από ποταμίσιες πέτρες, άμμο και λάσπη που ενώθηκαν για να σχηματίσουν ένα ενιαίο κώνο.

Όταν αργότερα, τα νερά της Θεσσαλικής λίμνης χύθηκαν στο Αιγαίο, αυτός ο ενιαίος όγκος χωρίστηκε εξαιτίας διαβρωτικής δράσης του νερού, των δυνατών ανέμων, των ραγδαίων βροχών και των σεισμικών δονήσεων, σχηματίζοντας λόφους και βράχους σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.

Η στερεοποίηση των ποταμίσιων λίθων και της άμμου σε συμπαγείς βράχους, ήταν αποτέλεσμα της διάλυσης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων, καθώς και της πίεσης που για πολλές χιλιάδες χρόνια ασκήθηκε στα χαμηλότερα απολιθώματα από τα υψηλότερα.

Η άποψη του Φίλιπσον θεωρείται ολοκληρωμένη επειδή εξηγεί τον βοτσαλωτό χαρακτήρα των βράχων και των λόφων και επειδή οι εξηγήσεις δεν βρίσκονται σε αντίθεση με την παράδοση που αναφέρεται στη θάλασσα της Θεσσαλίας.

Στο Νομό Τρικάλων και σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα Τρίκαλα, πάνω από την Καλαμπάκα, υψώνονται περήφανοι και επιβλητικοί οι πέτρινοι βράχοι των ΑΓΙΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, γεμάτοι απολιθωμένα όστρακα, μαρτυρώντας ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο. Στο μετεωρίτικο τοπίο το ύψος των βράχων φτάνει τα 400 μέτρα. Είναι το σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος, μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα

Στις απάτητες αυτές κορφές, γύρω στο 1100 μΧ., έφτασαν στα Μετέωρα οι πρώτοι Ασκητές.

Σκαρφάλωσαν και φώλιασαν σαν τα πουλιά μέσα στις σπηλιές και στις κουφάλες των βράχων απομονωμένοι αναζητώντας εκεί με προσευχές και νηστείες την ψυχική τους πληρότητα και λύτρωση.

Οι βράχοι βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού. Όσοι είχαν την υπομονή να τους μετρήσουν βρήκαν ότι ξεπερνούν τους χίλιους.

Τον 14ο αιώνα, ο Όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, συγκροτεί το πρώτο οργανωμένο μοναστικό κοινόβιο με κανονισμούς και το οργάνωσε σύμφωνα με το τυπικό των οργανωμένων μονών του Αγίου Όρους.


Ονομάστηκαν Μετέωρα από τον Όσιο Μετεωρίτη Αθανάσιο της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου. Έκτοτε πάνω στους Ιερούς Βράχους ήρθαν και εγκαταστάθηκαν Μοναχοί και Μοναχές, οι οποίοι κοπιάζουν μέρα και νύχτα με εργασία, νηστεία, αγρυπνία, όχι μόνο για τη δική τους σωτηρία αλλά και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων με πολύωρες προσευχές και παρακλήσεις.

Meteora In the Geographic apartment of Thessaly in the old years, existed a immense lake. According to the delivery a big earthquake separated the mountains in the two and between the Olympus and the Kissavo took shape a passage, the Tempi. The waters were poured in the sea and the Thessaly became a plain. According to the theory of German geologist Al. Fj'ljpson, the rocks of Meteorwn were created by a big mass by river Stones, sand and mud that was linked in order to they shape a single cone. When later, the waters of Thessalian lake were poured in the Aegean, this single volume was separated exajtj'as erosive action of water, possible winds, rapid rains and seismic vibrations, shaping hills and rocks in various forms and sizes. The solidification of potamj'sjwn stones and sand in compact rocks, was result of dissolution of asvestoljcjkw'n rocks, as well as pressure that for many thousands was hro'nja practised in the lower fossils than highest. The opinion of Fj'ljpson is considered completed because it explains the votsalwto' character of rocks and hills and because the explanations are not found contrary to the delivery that is reported in the sea of Thessaly. In the Prefecture Trikalas and in distance of 20 kilometres from Trikalas, above the Kalampaka, are raised proud and imposing the stone rocks of SAINT METEWRWN, full apoljcwme'na shells, testifying a unique geological phenomenon. In the metewrj'tjko landscape the height of rocks reaches the 400 metres. Is most important afterwards Saint Term, monastic group in Greece In apa'tites them korfe's, around in 1100 mH., reached in the Mete'wra the first Askite's. Skarfa'lwsan and fw'ljasan as the birds in in the caves and in koyfa'les the rocks isolated seeking there with prayers and fasts their mental plenitude and deliverance. The rocks are found between ground and sky. Those who had the patience them they measure they found that they exceed thousand. The 14th century, the O'sjos Athanassios the Meteorite, constitutes the first organised monastic commune with regulations and him organised according to formal the organised abbeys of Saint Terms. They were named Mete'wra from the O'sjo of Meteorite Athanassios of Abbey of Big Metew'roy. Since then above in the Holy Rocks they came and they were installed Monks and Nuns, which kopja'zoyn day and night with work, fast, sleeplessness, not only for their own salvation but also for the salvation of all persons with long prayers and request

Photo Information
Viewed: 6936
Points: 20
Discussions
  • None
Additional Photos by NICK IFANTIS (ifanik) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1824 W: 52 N: 3687] (21679)
View More Pictures
explore TREKEARTH