Photos

Photographer's Note

Στη Ζαρούχλα σώζονται αρκετά πέτρινα σπίτια, που διατηρούν ζωντανή την αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου. Ένα από αυτά είναι το αρχοντικό του Σωτήρη Χαραλάμπη, στο κέντρο του χωριού, που διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο Σ. Χαραλάμπης υπήρξε προεστός των Καλαβρύτων και μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ανέπτυξε δε αξιόλογη δράση πριν και κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.
Το πιο διάσημο όμως οικοδόμημα της Ζαρούχλας,(ΦΩΤΟ) που θεωρείται ως «σήμα κατατεθέν» του οικισμού, είναι ο περίφημος Πύργος της, χτισμένος στις πλαγιές της συνοικίας της Αγ. Τριάδας, στα Δ του οικισμού. Ο πύργος έχει γίνει ευρύτερα γνωστός με την ονομασία «Πύργος του Ασημάκη Φωτήλα», όρος που χρησιμοποιείται και σ’ όλους τους οδηγούς της περιοχής. Η ονομασία όμως είναι εσφαλμένη, αφού ο πύργος δεν ανήκε στον οπλαρχηγό της Επανάστασης.
Σύμφωνα με την Δρ. αρχαιολογίας Μ. Μπελογιάννη-Αργυροπούλου, «Αχλύς καλύπτει την ιστορία του πύργου την περίοδο που προηγείται της Επανάστασης του ’21. Κατά πάσαν πιθανότητα τον έχτισε κάποιος δεσπότης του Μοριά που εγκαταστάθηκε στην περιοχή φέρνοντας μαζί του το συνάφι και τους τεχνίτες του. Από την επανάσταση και εις τις αρχές του προηγούμενου αιώνα ο πύργος ανήκε στην οικογένεια Ντελίρη. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε για κάποιο διάστημα ως το 1930, οπότε τον αγόρασε ο Βάσος Φωτήλας, δικηγόρος από την Πάτρα, για να τον χρησιμοποιήσει ως θερινή κατοικία. Από το γιο του Β. Φωτήλα, τον Αλέξανδρο, που κληρονόμησε τον πύργο, τον αγόρασε το 1963 η Βασιλική Καραφωτιά, αδελφή του σημερινού ιδιοκτήτη πολιτικού μηχανικού Κώστα Αγγελή, στην ιδιοκτησία του οποίου περιήλθε ο πύργος το 1979».
Το 1981 ο Κ. Αγγελής άρχισε τις επεμβάσεις με απόλυτο σεβασμό στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου. Το 1985 ο «Πύργος της Ζαρούχλας» κηρύχθηκε διατηρητέος, αφού το μεσαιωνικό κτίριο συνιστά ένα πολύ σημαντικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το κτίριο είναι επιβλητικό. Αποτελείται από ισόγειο και δυο ορόφους. Όλα τα ανοίγματα είναι τοξωτά με πώρινα πλαίσια. Τοξωτή είναι και η είσοδος του πρώτου ορόφου με την ξύλινη γέφυρα, που κάποτε με σχοινιά ανεσύρετο ή έπεφτε. Το ισόγειο ήταν κλειστό κατά τα πρότυπα των οχυρών κατοικιών της προεπαναστατικής Πελοποννήσου. Ο τελευταίος όροφος του πύργου αποτελούσε και την ύστατη γραμμή αμύνης των ενοίκων του, κάτι που είναι προφανές από τις πολλές πολεμίστρες και την ζεματίστρα ακριβώς πάνω από την είσοδο.
Μετά την εξαιρετική αποκατάσταση και ανάπλαση ο πύργος χρησιμοποιείται ως ξενώνας τεσσάρων δωματίων, ανά δύο σε κάθε όροφο. Η επίσκεψη στους εσωτερικούς χώρους, στην κοινόχρηστη αίθουσα καθιστικού και πρωινού, στα επιπλωμένα και διακοσμημένα με παραδοσιακό τρόπο δωμάτια είναι μια άμεση επιστροφή στο παρελθόν. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το οξυκόρυφο τζάκι στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου, που αποτελούσε τον χειμερινό οντά. Ακόμη πιο δυνατή βέβαια εμπειρία είναι η διαμονή σε κάποιο από τα δωμάτια του πύργου, μια εμπειρία που μεταφέρει στον τυχερό-αλλά δυστυχώς πρόσκαιρο – ένοικο την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής.
www.elliniko-panorama.gr


ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ:

ΒΙΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΑΜΕΝΩΝ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΕΝ ΥΠΟ
ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Η ΦΩΤΑΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ ΤΟΥ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΥΠΟ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
1888

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ
Τοὺς παραλειφθέντας εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Σ. Τρικούπη ἐπισήμους ἄνδρας ὅλης τῆς Πελοποννήσου καὶ τοὺς ἔξωθεν εἰς αὐτὴν ἐλθόντας πολιτικοὺς, στρατιωτικοὺς καὶ κληρικοὺς, οἵτινες ὑπηρέτησαν καὶ ἠγωνίσθησαν λόγῳ καὶ ἔργῳ κατὰ τὸν ἱερὸν ἀγῶνα τῆς ἐπαναστάσεως ἀποφασίσαμεν καὶ ἐπιχειροῦμεν νὰ μνημονεύσωμεν ἡμεῖς, ἀναφέροντες ἐν συνόψει τὰ ὀνόματα, τὴν πατρίδα, ὅσων γνωρίζομεν, καὶ τὰς πράξεις των. Ὅλοι λοιπὸν οἱ ἄνδρες τοὺς ὁποίους θὰ μνημονεύσωμεν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν σκοπὸν εἶχον καὶ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν γνώμην. Οὔτε ὁ μικρὸς ἐδύνατο νὰ κάμῃ τὶ χωρὶς τὸν μεγάλον οὔτε ὁ μεγάλος χωρὶς τὸν μικρὸν, διότι οὕτω πῶς ἦσαν κατηχημένοι καὶ διωργανωμένοι, ὥστε κατ᾿ ἀρχὰς κανεὶς ἐξ αὐτῶν δὲν ἐδύνατο νὰ ἐξέχῃ. Ὅλοι δὲ ἔθεσαν τὸν ἑαυτόν των εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τάξιν καὶ ἀγαπῶντο ὡς ἀδελφοί. Ὅστις δὲ ἤθελε νὰ ἐνεργήσῃ τὶ ὑπὲρ τοῦ μελετωμένου σκοποῦ ἀμέσως τὸ ἐκοινοποίει εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ τοῦτο ἐγίνετο μεταξύ των μὲ τὴν μεγαλειτέραν ταχύτητα καὶ προθυμίαν.


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

Ὑπῆρξεν εἷς τῶν μεγαλειτέρων ἀρχόντων τῆς Πελοποννήσου πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως. Ἀφοῦ δὲ ἡ ἐπανάστασις ἐγένετο, τῆς ὁποίας ἦτον εἷς τῶν πρωτουργῶν, ἐξελέχθη ἀπὸ τὸ μεγαλείτερον μέρος τῆς ἐπαρχίας ἀρχιστράτηγος ὅλων τῶν ἐκεῖ καπεταναίων, ὡς τοῦτο ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἑπομένου ἐγγράφου. Ἡ ἐπαρχία τῶν Καλαβρύτων ἦτο τότε διῃρημένη εἰς τέσσαρα τμήματα, σέμτια Τουρκιστὶ ὀνομαζόμενα, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ μὲν δύω τῆς Κατσάνας καὶ τῶν Χασίων εἶχεν αὐτὸς, τὸ δὲ τῶν Νεζερῶν ὁ Ἀσημάκης Ζαΐμης, καὶ τὸ τέταρτον τμῆμα τοῦ Λειβαρτσίου εἶχεν ὁ Ἀσημάκης Φωτήλας. Τοσαύτην ἕκαστος εἶχεν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ δύναμιν. Ὁ Σ. Χαραλάμπης ἐχρημάτισε γερουσιαστὴς τῶν Καλτεζῶν, πληρεξούσιος εἰς ὅλας τὰς ἐθνικὰς συνελεύσεις, καὶ μέλος καὶ ἀντιπρόεδρος τοῦ
Ἐκτελεστικοῦ. Ἰδοὺ δὲ καὶ τὸ εἰρημένον ἔγγραφον.

Δηλοποιοῦμεν ἡμεῖς οἱ ὑποκάτωθεν ὑπογεγραμμένοι εἰς τὰ ἅρματα εἰς τὸν ἱερὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῶν τυράννων διὰ τὴν κοινὴν ἐλευθερίαν μας, ὅτι καθὼς ἐξ ἀρχῆς πρὶν σηκώσωμεν τὰ ἅρματα ἐσυμφωνήσαμεν ἐν τῷ μεταξύ μας νὰ εἴμεθα σύμφωνοι, δίδοντες ὑπόσχεσιν πρὸς τὸν εὐγενέστατον ἄρχοντα ἀρχιστράτηγόν μας Κύριον Σωτήρην Χαραλάμπην διὰ νὰ εὑρισκώμεθα εἰς τὴν διοίκησιν καὶ ὑποταγὴν τῆς εὐγενείας του, ὅστις μᾶς ἐδιώρισε καὶ καπεταναίους κατὰ τὸ ἔγγραφον, ὅπου ἀνὰ χεῖρας ἔχομεν διὰ νὰ κινώμεθα ὅπου ἡ χρεία τὸ καλέσει μετὰ τῶν ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν του στρατιωτῶν ἕκαστος τῶν ὁπλοφόρων, ἤγουν τῶν δύω σωματείων Κατσάνας καὶ Χασίων, δὲν λείπομεν ἤδη καὶ διὰ τοῦ παρόντος μας νὰ δηλοποιήσωμεν, ὅτι καὶ εἰς τὸ ἑξῆς νὰ εὑρισκώμεθα σύμφωνοι καὶ ἀχώριστοι ὁ εἷς τοῦ ἄλλου ὡς ἀδελφοὶ καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν ἄνωθεν ἀρχηγόν μας. Ἂν δὲ ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς καπεταναίους λιποτακτήσῃ τινὰς, ἢ παραβῇ τὴν ἄνωθεν συμφωνίαν μας, ἢ τραβηχθῇ καὶ ὑπάγῃ εἰς ἄλλον ἀρχιστράτηγον, καθὼς καὶ ἀπὸ στρατιῶτάς μας, ὁ τοιοῦτος νὰ λογίζεται ἄτιμος, μὴ ἔχων καὶ εἰς τοῦ λοιποῦ κανένα δικαίωμα διὰ τὰς προτέρας του ἐκδουλεύσεις, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς οἱ λοιποὶ νὰ εἴμεθα ἐναντίον του, νὰ τὸν κατατρέχωμεν παραβαίνοντα τὴν μεταξὺ ἡμῶν συμφωνίαν ὡς ἄπιστον, καὶ νὰ παιδεύεται κατὰ τοὺς νόμους τοῦ δικαίου.

Ὑποσχόμεθα προσέτι, ὅτι ἂν καὶ τύχῃ νὰ πέσωμεν εἰς λάφυρα καὶ κοῦρσον, νὰ νομίζωνται καὶ αὐτὰ κοινὰ, καὶ νὰ μοιράζωνται ἀναλόγως κατὰ τοὺς στρατιώτας, ὅπου ἕκαστος ἡμῶν ὁδηγεῖ. Οὕτω λοιπὸν, γνώμῃ ἰδίᾳ ἕκαστος, ἀπεφασίσαμεν καὶ ἐσυμφωνήσαμεν νὰ σταθῶμεν ἄχρι τέλους, ἕως οὗ νὰ ἀξιωθῶμεν τῆς ποθητῆς ἐλευθερίας μας. Καὶ διὰ πιστοποίησιν καὶ βεβαιότητα τῆς εἰρημένης συμφωνίας μας ἔγεινε τὸ παρὸν,βεβαιωμένον παρ᾿ ἡμῶν τῶν ὑποκάτωθεν γεγραμμένων, καὶ ἐδόθη εἰς χεῖρας τοῦ ἄνωθεν ἄρχοντος ἀρχιστρατήγου μας Κ. Σωτήρη Χαραλάμπη, ἵνα ἔχῃ τὸ κῦρος καὶ τὴν ἰσχύν του πανταχοῦ.

1821. Ἰουνίου α´. Ζαρούχλα.
Κωνσταντῖνος Πετιμεζᾶς. ὑπόσχομαι
Νικόλαος Χριστοδούλου. «
Βασίλειος Πετμεζᾶς. «
Νικόλαος Πετμεζᾶς. «
Ἀναγνώστης Κορδῆς. «
Γιαννάκης Πικραμένος. «
Δημήτριος Ἀντωνόπουλος. «
Ἀναγνώστης Ἰωάννου. «
Παναγιώτης Κοντύλης. «
Σπῦρος Εὐσταθίου ἢ Καρασπύρος. «
Παναγιώτης Ψυχούλιας. «
Ζαφείριος Παναγόπουλος. «
Μῆτρος Μακρύς. «


ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΗΛΑΣ

Πολλαὶ εἶναι αἱ ὑπηρεσίαι τούτου τοῦ ἀνδρός. Ἐγένετο ἀντιπρόεδρος τῆς Γερουσίας τῆς Πελοποννήσου. Πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως καὶ κατ᾿ αὐτὴν εἶχε πολλὴν πολιτικὴν δύναμιν, καὶ εἰς ὅλα ἐζητεῖτο ἡ γνώμη του. Εἶχε τὴν στρατιωτικὴν δύναμιν τοῦ τμήματος τοῦ Λειβαρτσίου, ὡς εἴπομεν, καὶ ἦτον ἑνωμένος μετὰ τῶν Λεχουριτῶν, ἔστελλε δὲ τὸν υἱόν του Παναγιωτάκην Φωτήλαν εἰς ὅλας τὰς πολιορκίας καὶ τὰς μάχας. Κατὰ δὲ τὴν εἰσβολὴν τοῦ τρομεροῦ Δράμαλη εἰς τὴν Πελοπόννησον πολὺ συνετέλεσεν εἰς τὴν καταστροφήν του. Ἐχρημάτισε δὲ καὶ εἰς ὅλας τὰς Συνελεύσεις πληρεξούσιος.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 2194
Points: 4
Discussions
  • None
Additional Photos by Giorgos Marossis (dim) Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 0 W: 13 N: 511] (3968)
View More Pictures
explore TREKEARTH