Photos

Photographer's Note

Η περιοχή της φωτό ανήκει στην κτηματική
περιφέρεια του χωριού Κλείτωρας
Προς τιμή τους οι κάτοικοι αυτού
του μικρού χωριού κράτησαν το αρχαίο
όνομα.
Παραθέτω ένα συγκλονιστικό
απόσπασμα από την έρευνα του γνωστού
αιρετικού αριστερού αγωνιστή
Περικλή Ροδάκη από την Λυκούρια Καλβρύτων
γιατί καλή η αρχαία Ελλάδα αλλά έζησαν και
άλλοι εδώ όπως φαίνεται.

Οι Σλάβοι στην Πελοποννήσο
10 Νοεμβριού 2006 03:43
Του Περικλή Ροδάκη Συγγραφέα Ιστορικού

Η «εποίκηση» των Σλάβων, δηλαδή η μόνιμη εγκατάσταση των Μιληγγών και Εζερών στις πλαγιές του Ταϋγέτου, του Ερυμάνθου και τουΧελμού έγινε από την ίδια τη Βυζαντινή εξουσία κατά τα μέσα του 8ου αιώνα, στα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος Ε’ ο
επονομαζόμενος και Κοπρώνυμος. Ήταν η εποχή που η
Πελοπόννησος είχε καταστραφεί από το λοιμό, πανούκλα και είχε ερημώσει. Η εγκατάσταση τους εδώ έγινε κατά το πρότυπο των Ακριτών στα Α. σύνορα της Αυτοκρατορίας. Τους εγκατάστησαν εδώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πειρατικές επιδρομές που είχαν
γίνει πληγή για την Πελοπόννησο. Έρχονται λοιπόν στην Πελοπόννησο με τα κοπάδια τους και τις οικογένειές τους, εγκαταστάθηκαν σαν σκηνίτες όπως οι Βλάχοι στα νεώτερα χρόνια. Ο τόπος είχε ερημώσει και υπήρχε πολύς ελεύθερος χώρος. Δεν χρειάστηκε να διώξουν
χωρικούς για την εγκατάσταση αυτή. Οι Μίληγγες και Εζερίτες εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στον ντόπιο πληθυσμό, με τον οποίο ήρθαν από την πρώτη στιγμή σε επαφή και γρήγορα θα αφομοιωθούν από τον
υπάρχοντα από παλιότερα πληθυσμό. Οπωσδήποτε είχαν ένα είδος αυτονομίας. Πολλές φορές θα έρθουν σε σύγκρουση με τις βυζαντινές αρχές. Ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος γράφει για τις εξεγέρσεις
των Σλάβων της Πελοποννήσου.
και ο Κ. Παπαρρηγόπουλος συνεχίζει (σελ 66-67)
Ο μεν Θεόφιλος ανηγορεύθη τω 829 έτει και εβασίλευσε μέχρι του 842, ο δε υιός αυτού Μιχαήλ εσφάγη τω 867 από τον περιώνυμον διαδοχόν του
Βασίλειον τον Μακεδόνα. Μεταξύ λοιπόν των ετών 829 - 867 οι εν Πελοποννήσω Σλάβοι εστασίασαν δεινώς και το περίεργον είναι ότι επί Θεοφίλου ος τις ήτο βεβαίως εις των καλητέρων ηγεμόνων της παραδόξου εκείνης εποχής, δεν ελήφθη, ως φαίνεται καμμία φροντίς
προς περιστολήν του κακού, ενώ επί του εξωλεστάτου Μιχαήλ εστάλη δύναμις πολλή κατά των αποστατών και ίσχυσε να τους καθυποτάξη πάντας.
Αλλά και βραδύτερον πάλιν βλέπομεν πολλούς εκ των Σλάβων της Πελοποννήσου στασιάζοντας και παραγνωρίζοντας την Ρωμαικήν κυριαρχίαν. Επί δε της Βασιλείας του Κυρού Ρωμανού του Βασιλέως,
στρατηγών ο Ιωάννης ο πρωτεύων εν τω αυτώ θέματι, ανήγαγε προς τον αυτόν Κύρην Ρωμανόν περί τε των Μιληγγών και Εζεριτών ότι αποστατήσαντες ου πείθοντα τω στρατηγώ, ούτε βασιλική κελεύσει υπείκουσιν, αλλ’ εισίν ωσπερ αυτόνομοι και αυτοδέσποτοι και ούτε
παρά του στρατηγού δέχονται άρχοντα, ούτε συνταξειδεύειν αυτώ υπείκουσιν, ούτε άλλην του δημοσίου δουλείαν εκτελείν πείθονται κλπ.
Οι Μίληγγες και οι Εζεροί ξεσηκώθηκαν πολλές φορές αλλά πάντα ηττούνταν και υποτάσσονταν. Δεν έφυγαν, όπως έγινε με όσους είχαν
εισβάλει στον Ελληνικό χώρο μετά την ήττα τους. Θα μένουν στον τόπο τους και φυσικά μια και ο χώρος που εγκαταστάθηκαν ήταν κενός, θα δημιουργήσουν χωριά (μόνιμες εγκαταστάσεις και όχι πια σκηνίτες). Στο
τόπο χώρο βέβαια είχαν μείνει και κάποιοι κάτοικοι που αποτελούσαν χωριά. Έτσι στην περιοχή των Κλουκινοχωριών, οι Σλάβοι θα ίδρυσαν
τη Ζαρούχλα, αλλά δίπλα τους θα υπάρχουν τα παλιά χωριά Σόλο, Αγία Βαρβάρα, Χαλκιάνικα κλπ. Ακόμα στις πλαγιές του Χελμού θα έχουμε Σλάβους από τη μια μεριά και πίσω στον ίδιο ορεινό όγκο θα έχουμε
παλιά χωριά που επίμονα θα διατηρήσουν τις παλιές τους ονομασίες.
Στη δεύτερη κορυφή του Χελμού που έχει πάρει δυο ονομασίες - η παλιά ήταν Τριανταφυλλιά και η Σλάβικη έγινε Ντουρντουβάνα που σημαίνει επίσης Τριανταφυλλιά - στη μια πλευρά έχουν εγκατασταθεί
Σλάβοι οπότε έχουμε τους οικισμούς Κεράσοβα, Βάλτος, Πλανιτέρου και από την άλλη ήταν η Αρχαία Λυκουρία, που κράτησε το όνομά της ως τα σήμερα και τα Κρινόφυτα που επίσης κρατάει μη Σλαβικό όνομα. Όμως
και στην περιοχή της σημερινής Λυκουριάς και Κρινοφύτων υπήρχαν εγκαταστάσεις Σλάβων, που τελικά θα περάσουν στα συγκεκριμένα
χωριά. Στη Λυκουριά και στο χώρο του σημερινού χωριού είχαν εγκατασταθεί Σλάβοι στο χώρο του Βουνού Λιάβα που υψώνεται ανάμεσα στα σημερινά χωριά Δάρα, Λυκούρια και Παγκράτι. Οι Σλάβοι αυτοί θα περάσουν τελικά στο νέο χωριό της Λυκουρίας και υπάρχουν
και σήμερα τα επώνυμα Αμερός, Τσούτσας, Σβίγγος, Τσουτσουρούμης κ.α. παλιότερα οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν στις θέσεις Χόβα, Κατουνίστα,
Ντουσκιά και προς την περιοχή της Λιάβας. Στην περιοχή Κρινοφύτων υπήρχαν Σλάβοι ψηλά στο βουνό της Τρανής Βρύσης Φάκια και θα εξαναγκαστούν από τους Φράγκους να εγκαταλείψουν το παλιό χωριό τους και να καταφύγουν στα βουνά. Εκεί έσμιξαν με τις ομάδες Σλάβων
που ήταν εκεί και στο χωριό που θα σχηματιστεί με το όνομα Κρινόφυτα όταν θα φύγουν οι Φράγκοι θα κατεβούν και Σλάβοι που ακούγονται με τα ονόματα Τσενέκος, Τσεκίνης, Τσάκαλος κ.α.
Σλάβοι θα εγκατασταθούν και ρίζα του βουνού που χωρίζει τον Ερύμανθο από τα Αροάνια. Εκεί υπάρχει το Σοπoτό και στα ριζά χωριά με σλάβικα ονόματα Τσαρούχλι, Χόβολη, Μοστίτσι, Κόκοβα,
Μαμαλούκια, Στρέζοβα, Καρνέσι και στο χώρο αυτό βρισκόταν και ο Αρχαίος Κλείτορας που υπήρχε με εντυπωσιακά ερείπια.
Φυσικά και στους χώρους αυτούς θα έρθουν αργότερα και άλλοι ξένοι και θα εγκατασταθούν για να δώσουν και τα δικά τους ονόματα. Η Κερπίνη είναι Γοτθικής γλώσσας. Και όμως φυτεύτηκε στην περιοχή που υπήρχαν Σλάβοι.
Πολύ μεγαλύτερη διασπορά έχουν οι Σλάβοι που είχαν εγκατασταθεί στον Ερύμανθο και δημιούργησαν τα περίφημα Νεζεροχώρια γύρω από
τη Χαλανδρίτσα. Οι Σλάβοι που εγκαταστάθηκαν στον Ερύμανθο έπρεπε να ελέγχουν τα παράλια του Ιονίου από όπου έφταναν οι Μουσουλμάνοι πειρατές.
Έτσι απλώθηκαν πάρα πολύ και έφτασαν στα όρια της Ηλείας.
Έτσι έχουμε εγκατάσταση Σλάβων ως την Ηλεία αλλά και τα παράλια της Μεσσηνίας.

Οι Σλάβοι του Χελμού που το κέντρο τους ήταν γύρω από τις πηγές του Αροανίου και η Ζαρούχλα θα απλωθούν προς τον Κορινθιακό. Κι είναιτότε που το Αίγιο μια ιστορική πόλη από τη μακρινή αρχαιότητα, θα
αλλάξει όνομα και θα γίνει Βοστίτσα, που σημαίνει κήπος. Και πολλά χωριά θα πάρουν σλαβικά ονόματα. Τα ονόματα των χωριών των περιοχών που έχουν εγκατασταθεί Σλάβοι (Μίληγγες και Εζερίτες) καταγράφηκαν στις Βενετσιάνικες απογραφές του 1689
(απογραφή Κόρνερ - Corner) και του 1700(απογραφή Γριμάνι Grimani)

© Στύξ 2006 All rights reserved.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 2693
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Giorgos Marossis (dim) Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 0 W: 13 N: 511] (3968)
View More Pictures
explore TREKEARTH