Photos

Photographer's Note

Today we look at the town of Frýdek - Místek. It is a natural metropolis of the Laško region in the foothills of the Beskydy Mountains at the confluence of the Ostravice and Morávka rivers. The town was founded on January 1, 1943 by merging Silesian Frýdek and Moravian Místek. In 2021 the city has a population of 55,000. We will look specifically in Frýdek on Zámecké náměstí, on its eastern side. In the photo, we see the leftmost house no. 26. It's a house called Wolf's. The house is late Renaissance built in 1660. The building is two-storey with a cylindrical corner tower and preserved vault systems and a portal with the year and the emblem of the builder. In the middle is the house No. 25. It is a terraced one-storey house with an attic floor. The house was remodeled in the Baroque style, then in the Classicist style and in 1890 with a historic facade. And finally, on the far right is the house No. 24. It is a two-storey terraced house with a Renaissance foundation, rebuilt in the 18th and 19th centuries. In 1898 it was raised and provided with a historic facade with rich stucco.

Dnes se podíváme do města Frýdek - Místek. Je to přirozená metropole lašského regionu v podhůří Beskyd na soutoku Ostravice a Morávky. Město vzniklo 1.ledna 1943 sloučením slezského Frýdku a moravského Místku. V roce 2021 má město 55.000 obyvatel. My se podíváme konkrétně do Frýdku na Zámecké náměstí a to jeho východní stranu. Na fotografii vidíme konkrétně nejvíce vlevo dům čp.26. Je to dům zvaný Wolfův. Dům je pozdně renesanční postavený v roce 1660. Budova je dvoupatrová s válcovou nárožní věží a dochovánými klenebními systémy a portálem s letopočtem a znakem stavebníka. Uprostřed je dům čp.25. Je to řadový jednopatrový dům s půdním polopatrem. Dům byl barokně upravem, po té klasicistně a v roce 1890 opatřen historizující fasádou. A konečně nejvíce vpravo je dům čp.24. Je to dvoupatrový řadový dům renesančního založení, přestavovaný v 18. a 19.století. V roce 1898 byl zvýšen a opatřen historizující fasádou s bohatou štukaturou.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1090] (2365)
  • Genre: Places
  • Medium: Color
  • Date Taken: 2009-08-11
  • Exposure: 1/636 seconds
  • Photo Version: Original Version
  • Date Submitted: 2021-10-08 13:17
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1090] (2365)
View More Pictures
explore TREKEARTH