Photos

Photographer's Note

This time we have something from Hradec Králové, from V Kopečku street. The house on the left is No. 8. It is a corner house, whose construction development begins in the Middle Ages. It proves the technical maturity of the craft. The house is renaissance with later classicist modifications. The middle one is house no. 87. The house is on a narrow plot of medieval origin. The house is Gothic with later Baroque alterations. The facade and gable of the house are late Baroque. The far right is the house no.88. The house again has a Renaissance and Classicist phase.

Tentokrát tu máme něco z Hradce Králové, z ulice V Kopečku. Dům nejvíce vlevo je čp.86. Je to nárožní dům, jehož stavební vývoj začíná ve středověku. Dokládá technickou vyspělost řemesla. Dům je renesanční s pozdějšími klasicistním úpravami.Prostřední je dům čp.87. Dům je na úzké parcele středověkého původu. Dům je gotický s pozdějšími barokními úpravami. Fasáda a štít domu jsou pozdně barokní. Nejvíce vpravo je dům čp.88. Dům má opět renesanční i klasicistní fázi.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
  • Genre: Places
  • Medium: Color
  • Date Taken: 2019-05-18
  • Exposure: f/0.8, 1/333 seconds
  • Photo Version: Original Version
  • Date Submitted: 2021-06-11 13:20
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
View More Pictures
explore TREKEARTH