Photos

Photographer's Note

First, on a hill above the town of Olomouc has grown chapel consecrated in 1633. The chapel flowed more and more pilgrims and so Premonstratensian order was built in the years 1669 to 1679 a new spacious church. A little later there was a pilgrimage to the temple area of the Visitation, residential and utility buildings, cloisters with a chapel. The complex is a valuable Baroque work of the 17th century and early 18th century. Currently they rank among the most visited place in the Czech Republic.

Nejdříve na pahorku nad městem Olomouc vyrostla kaple vysvěcená roku 1633. Ke kapli proudilo čím dál více poutníků a tak řád premonstrátů nechal vybudovat v letech 1669 - 1679 nový prostorný kostel. O něco později zde vznikl poutí areál s chrámem Navštívení Panny Marie, obytnými a užitkovými budovami, ambity s kaplí. Areál je cenné barokní dílo 17. století a počátku 18. století. V současné době patří mezi o nejnavštěvovanejší místo v České republice.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 753] (2192)
  • Genre: Places
  • Medium: Color
  • Date Taken: 2014-12-14
  • Categories: Architecture
  • Exposure: f/5.7, 1/400 seconds
  • More Photo Info: view
  • Photo Version: Original Version
  • Date Submitted: 2015-08-09 12:40
Viewed: 2105
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 753] (2192)
View More Pictures
explore TREKEARTH