Photos

Photographer's Note

Today we will return to Rabí Castle and look at the beauty of the castle ruins, but from the castle to the region. This is a view of the northeast. On the edge of the town at the tip of the roads under the trees, to the right of the football field, we see the cemetery church of St. John of Nepomuk. It is Baroque from 1785 on the site of an older building. We look down the river Otava, it flows somewhere near the right edge of the photo. The road we see in several places in the photo will take us to Horažďovice.

Dnes se opět vrátíme na hrad Rabí a nepodíváme se na krásy hradní zříceniny, ale z hradu do kraje. Toto je pohled na severovýchod. Na kraji městečka v cípi komunikací pod stromy, vpravo od fotbalového hřiště, vidíme hřbitovní kostel svatého Jana Nepomuckého Je barokní z roku 1785 na místě starší stavby. Díváme se po proudu řeky Otavy, ta teče někde kousek od pravého okraje fotografie. Silnice, kterou vidíme na několika místech na fotografii, nás dovede do Horažďovic.

pajaran has marked this note useful

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
  • Genre: Places
  • Medium: Color
  • Date Taken: 2014-07-13
  • Exposure: 1/962 seconds
  • Photo Version: Original Version
  • Date Submitted: 2021-11-17 9:51
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
View More Pictures
explore TREKEARTH