Photos

Photographer's Note

Today we will look almost to the Polish border in the Frýdlant promontory, through which the river Smědá flows. We hear about Smědá quite often, unfortunately in the case of rains and its pouring out of the riverbed. I would like to introduce it to you in another way. It springs in the Jizera Mountains below Černý vrch and flows to the northwest and flows into the Lužická Nisa. On the middle course we find the Meandry Smědá reservation, from which the photo in the picture comes. A wide river valley is protected here, and the natural riverbed here is formed by meanders, blind shoulders, wetlands and river floodplains. According to Smědá, the railway line from Liberec to Zawidow, Poland. The photo was taken under the railway bridge, where the track crosses the river.

Dnes se podíváme skoro až na polské hranice do Frýdlantského výběžku, kterým protéká říčka Smědá. O Smědé slyšíme docela často, bohužel v případě dešťů a jejího vylévání z koryta. Rád bych Vám ji představil i jinak. Pramení v Jizerských Horách pod Černým vrchem a teče k severozápadu a vlévá se se do Lužické Nisy. Na středním toku najdeme rezervaci Meandry Smědé, z nichž pochází foto na obrázku. Chráněno je zde široké údolí řeky, a přirozené koryto zde vytváří meandry, slepá ramena, mokřadla a říční nivy. Podle Smědé vede železniční trať z Liberce do polského Zawidowa. Forografie byla vyfocena pod železničním mostě, kde trať překonává říčku.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
  • Genre: Places
  • Medium: Color
  • Date Taken: 2020-10-02
  • Exposure: f/0.6, 1/214 seconds
  • Photo Version: Original Version
  • Date Submitted: 2021-10-07 14:12
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1269] (2395)
View More Pictures
explore TREKEARTH