Photos

Photographer's Note

And again we have the center of Hradec Králové, specifically canon houses. These are located below the south side of the Cathedral of the Holy Spirit, ie in Karel Toman Street and in John Paul II Square. The one on the far left has No. 47 It has Gothic cellars and the Renaissance and Classicist stages are significantly applied here. The house demonstrates the importance of the church in the 18th century. The house has two floors and three axes. The middle one is house no. 48. It is evidence of a significant Baroque reconstruction of the original Renaissance burgher house. With the neighboring house No. 49 they form an almost symmetrical pair. The rightmost house is No. 49. The house is partly inspired by the architecture of houses no. 50 - 52. It is a proof of the rise of the importance and prestige of church power at the beginning of the 18th century. In the yard of the house we find the rest of the wall.

A opět tu máme centrum Hradce Králové, konkrétně kanovnické domy. Ty se nacházejí pod jižní stranou katedrály svatého Ducha, tj v ulici Karla Tomana a na náměstí Jana Pavla II. Ten nejvíce vlevo má čp.47 Má gotické sklepy a výrazně se zde uplatňuje renesanční a klasicistní etapa. Dům dokládá význam církve v 18. století. Dům je dvoupodlážní a tříosý. Prostřední je dům čp.48. Je to doklad výrazné barokní přestavby původního renesančního měšťanského domu. Se sousedním domem čp.49 tvoří téměř symetrickou dvojici. Dům nejvíce vpravo je čp.49. Dům je částečně inspirován architekturou domů čp.50 - 52. Je to doklad vzestupu významu a prestiže církevní moci na počátku 18. století. Ve dvoře domu najdeme zbytek hradby.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
  • Copyright: Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
  • Genre: Places
  • Medium: Color
  • Date Taken: 2019-05-18
  • Exposure: f/0.6, 1/214 seconds
  • Photo Version: Original Version
  • Date Submitted: 2021-06-19 12:05
Viewed: 0
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Tomas Loew (TOMLEVMB) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 110 W: 0 N: 1072] (2355)
View More Pictures
explore TREKEARTH