Photos

Photographer's Note

Het landschap van de Bourgoyen-Ossemeersen is een riviervallei, uitgeschuurd door de Leie, met vochtige graslandpercelen (meersen) en veel sloten. Centraal ligt een zandige donk met daarop de historische Valkenhuishoeve (1624) die als beheersboerderij functioneert. De omliggende hoger gelegen zandige gronden (kouters) zijn voor het grootste deel bebouwd. Slechts een klein deel, de Vliegpleinkouter, is gevrijwaard gebleven van bebouwing en wordt hoofdzakelijk gebruikt als akker.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 1691
Points: 1
Discussions
  • None
Additional Photos by lieven lampo (F2P) (21)
View More Pictures
explore TREKEARTH