Photos

Photographer's Note

Türkiye'de Nasreddin Hoca olarak bilinen büyük güldürü ustası ve evliyadır.
Timur'un Anadolu'Yu ele geçirmesiyle birlikte Türkistan'a da namı ulaşmıştır. Yalnız Türkiye'de göbekli ve kavukluyken, Özbekistan'da zayıf ve takkelidir.
Nasreddin Hoca çeşitli kültürlerde adı daha farklı yazılır. Hatta İtalya'da Sicilya adasında halk arasındaki ufak fıkralarda devamlı ismi geçen "Giufà" da Nasreddin Hoca hikayelerinden alınmış olduğu bilinmektedir.
1996-1997 UNESCO tarafından Uluslararası Nasreddin Yılı ilan edilmiştir.
Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca hakkında şöyle der;
Akşehir'de büyük din adamı ve değerli zat "El-Mevla Hazret Şeyh Hoca Nasreddin"'in kabri vardır. Kendisi Akşehirlidir. Gazi Hüdavendigar'a yetişip, Yıldırım Han zamanında şöhret bulmuştur. Fazilet sahibi olup, hazırcevap, keramet sahibi, filozof, din ve dünya işlerini birlikte ve eksiksiz yürüten büyük bir zat idi. Timurlenk ile bir toplantıda bulunmuştur. Timur Han, O'nun şerefli sohbetlerinden hoşlanırdı. Bu sebeple, o büyük bilginin hatırı için Akşehir'i yağma ettirmemiştir. Büyük hocanın sözleri ve latifeleri, bütün lisanlarda atasözü olarak söylenir.(...) Yıldırım Han'ın vefatından sonra, Çelebi Sultan Mehmed zamanında dünyadan göç etmiştir. Akşehir dışındaki kubbeli türbesine defnolunmuştur.

Nasreddin Hodja and saint known as the great master of comedy in Turkey.
Aka Timur in Anatolia Turkestan reached with takeover. Single core Turkey, Uzbekistan and displays the most weak.
Nasreddin Hodja is written to a different name in various cultures. Even among the people on the island of Sicily in Italy constantly mentioned in paragraphs a little "Giufa" Nasreddin Hodja stories also known to have been taken.
International Nasreddin Year 1996-1997 has been declared by UNESCO.
Evliya Celebi says about Nasreddin Hodja;
A large and valuable person Akşehir cleric "Al-Mawla of Hazrat Sheikh Nasreddin Hodja" are in the grave. Aksehir itself. Veterans Hudavendigar'a grows, the time of the Yildirim Khan found fame. Virtue is the owner, quick-witted, miracle worker, philosopher, religion and world affairs, and complete with the person who was great. Tamerlane was a meeting with. Timur Khan, His glorious conversations like that. For this reason, it is great for knowledge's sake spoil Aksehir. Great teacher's words and pleasantries, as the proverb is said that all languages​​. (...) After the death of Yildirim Khan, Celebi Sultan Mehmed time migrated around the world. Defnolunmuştur outside the domed tomb of Aksehir.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 2356
Points: 2
Discussions
  • None
Additional Photos by Alptekin Cevherli (acevherli) Silver Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 43 W: 3 N: 52] (374)
View More Pictures
explore TREKEARTH