Photos

Photographer's Note

Moğolistan'da Budizm kaynaklanacak özellikleri son zamanlarda çok Tibet Budizmi ve Gelugpa okul. Traditionally, Mongols worshiped heaven (the "clear blue sky") and their ancestors, and they followed ancient northern Asian practices of shamanism , in which human intermediaries went into trance and spoke to and for some of the numberless infinities of spirits responsible for human luck or misfortune. Geleneksel olarak, Moğollar ibadet cennet ("açık mavi gökyüzü") ve atalarının ve onlar antik kuzey Asya uygulamaları takip Şamanizm içine de, hangi insan gitti aracılar trance ve konuştum ve şans insan ruhları sorumlu bazı sonsuzlukları sayısız ve ya da şanssızlığın. Although the emperors of the Yuan Dynasty in the 14th and 15th century had already converted to Tibetan buddhism, the Mongols returned to their old shamanist ways after the collapse of their empire. imparatorların rağmen Yuan Hanedanı yüzyılda 14. ve 15. Budizm vardı Tibet zaten dönüştürülmüş, Moğollar imparatorluğun onların sonra çöküş yollarını eski şamanist onların döndürüldü. In 1578 Altan Khan , a Mongol military leader with ambitions to unite the Mongols and to emulate the career of Chinggis , invited the head of the rising Yellow Sect of Tibetan Buddhism to a summit. 1578 yılında Altan Karaca , askeri lideri ile emelleri Moğol bir ve Moğollar birleştirmek için kariyer taklit etmek Cengiz , yükselen başkanı davet Sarı Tarikatı zirve için bir Budizm'in Tibet. They formed an alliance that gave Altan Khan legitimacy and religious sanction for his imperial pretensions and that provided the Buddhist school with protection and patronage. Onlar kendi emperyal iddialarının için Altan Karaca meşruiyet ve dini yaptırım verdi ve koruma ve himaye ile Budist okul sağlanan bir ittifak kurdu.

Nobody has marked this note useful

Photo Information
Viewed: 3279
Points: 0
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Duzyol (muratd) Silver Star Critiquer/Silver Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 34 W: 13 N: 162] (5073)
View More Pictures
explore TREKEARTH