To holmertz: Tid til å reise

  • Hei, godt spørsmål! Jeg studerer på høyskole, så planen er å bli lærer. I tillegg er jeg aktiv i politikken og organisasjonslivet. Reise må jeg gjøre i feriene. Tror også jeg har et raskt reisemønster, så jeg blir raskt rastløs når jeg er for lenge samme sted. Det blir nok flere spennende reiser også i årene som kommer.

    Men jeg har altså et liv utenom også, hehe.