To ikeharel: ikeharel

  • Pozdrav.
    N snimku je bilo malo boja, pokusao sam da pokazem mesto i trenutak u crno beloj tehnici.
    Paja