To Fis2: Fis2

  • Pozdrav.
    Odlazak dana i sunca, sa oblacima i dugom.
    Paja.