To Silvio1953: Silvio1953

  • Pozdrav.
    Reka protice pored samog grada.
    Paja