To erhan1958: selam

  • $ikayet etsen bile sildiremezsin :-)
    manipulasyon yapilmadan yapilan bir panorama, ve bosluklar akilli doldurma sistemiyle program tarafaindan yapiliyor.
    yukardaki deformasyon teknik olanaksizliklardan ...
    sen neresine takildin?