To aliabazari: aliabazari

  • Pozdrav.
    Ikonostas u Crkvi koju sam pokazao na predhodnoj fotografiji.
    Paja