To ikeharel: ikeharel

  • Pozdrav.
    Secanje na posetu banji.
    Paja.