To jhm: Meir

  • Dit is inderdaad het zicht vanaf de Meir, op het einde richting Boerentoren, laatste zijstraatje rechts.

    Benny