To ikeharel: ikeharel

  • Pozdrav.
    Napraviom sam dva snimka, kasnije sam video da je ptica uletela u kadar.
    Paja.