To ikeharel: ikeharel

  • Pozdrav.
    Stara navika sa posla da se sve vidi.
    Paja.