Forums


Go Back   The TrekEarth Forums >

Notices

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 12-17-2003, 05:57 PM
Edwin's Avatar
Edwin Edwin is offline
TE Junior Member
Thread Starter
 
Join Date: May 2003
Posts: 157
Default To Jack (jrjohanson), regarding the Nobel Prize for peace

You got a good point there Jack. If I am correct the Norwegians took over that part in '85, but I actually never questioned myself why.

I am sure you will take delight in updating me on this matter ;-)

Hälsningar /Edwin
Reply With Quote
  #2  
Old 12-17-2003, 06:50 PM
jrj's Avatar
jrj jrj is offline
TE Expert
 
Join Date: Sep 2003
Posts: 1,501
Default Re: regarding the Nobel Prize for peace

Thank's for the confidence, but I really don't know why.
....Lets keep an eye to it...

Jack
Reply With Quote
  #3  
Old 12-17-2003, 07:00 PM
jrj's Avatar
jrj jrj is offline
TE Expert
 
Join Date: Sep 2003
Posts: 1,501
Default Nobel testament

Nedenfor kopi av tetamentet (uten at det forklarer hvorfor!?):

"öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar, som tillfalla: en del den, som inom fysikens område har gjort den viktigaste upptäckt eller uppfinning; en del den, som har gjort den viktigaste kemiska upptäckt eller uppfinning; en del den, som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den, som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arm‚er samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer, som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningen intet afseende fästas vid någon slags nationalitetstillhörighet, sålunda att den värdigaste erhåller priset, antigen han är skandinav eller ej..."
Paris den 27. november 1895.

Alfred Bernhard Nobel
Reply With Quote
  #4  
Old 12-19-2003, 12:19 AM
sarastro's Avatar
sarastro sarastro is offline
TE Newbie
 
Join Date: Oct 2003
Posts: 98
Default Re: Nobel testament

One thing to consider is that Norway was a part of Sweden (or at least in a union with Sweden) in 1895. Norway got it's independence 10 years later, 1905, as I am sure you know.

Still not an explanation, but at least it was kept within the borders at that time. I am guessing that Alfred Nobel thought that the Nowegian Stortinget was an authority when it came to world politics as the other institutes where experts in their departments.
Reply With Quote
  #5  
Old 12-19-2003, 01:45 PM
jrj's Avatar
jrj jrj is offline
TE Expert
 
Join Date: Sep 2003
Posts: 1,501
Default Re: Nobel testament

Coul be Mattias.
May be also connected with the fact that Nobel had participated actively with the building of of some dynamite plants in Norway.

Anyway his testament was written (I think) in his grand villa in San Remo, so maybe the borders didn't mean so much. And just for the record, officially we was not a "part" of Sweden, but in union with Sweden as our sovereign independence was stated already in 1814.

Jack
Reply With Quote
Reply


Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 06:07 PM.Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.
explore TREKEARTH