Thread: Pytanie
View Single Post
  #1  
Old 03-10-2005, 01:53 AM
bimbol's Avatar
bimbol bimbol is offline
TE Newbie
 
Join Date: Nov 2004
Posts: 21
Default Pytanie

Czy kto¶ potrafi mi odpowiedzieæ dlaczego nie dociera korespondencja na skrzynki pocztowe? Przy rejestracji poda³em ades e-mail i wielokrotnie korzysta³em z funkcji ("contact me") Nie mogê równie¿ dodaæ ulubionych fotek? Mo¿e po prostu nie radzê sobie z interfejsem? Proszê o odpowied¼ na [email protected]
Reply With Quote