The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To TRB: ws (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=918352)

slckrmn 02-14-2014 05:53 PM

To TRB: ws
 
teşekkür ederim, gayet güzel olmuş, beğenmemek elde değil :)
bakış açınıza sağlık :D

ben hayatın ne kadar çok rengi olsa da, yolun sonu orası mantığı ile başka bir gözle bakmadım resme,

demek sizde hayatın güzellikleri gören pozitif bakış var
Allah bozmasın,
tekrar teşekkürlr :)


All times are GMT. The time now is 02:14 PM.