The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mkamionka: Katarzyna (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=913744)

Graal 11-17-2013 11:03 AM

To mkamionka: Katarzyna
 
Rzezba faktycznie wyglada na amatorska. Sw. Katarzyna byla lamana kolem a potem scieta. Pokazywana jest z narzedziami tortur i mordu. Jej obraz jest na suficie w miejscowym kosciele.


All times are GMT. The time now is 09:12 AM.